Aktualności


Okólniki Data publikacji 04 stycznia 2021

Okólnik nr 14

Szanowni Mieszkańcy, mając na uwadze obowiązek gmin dotyczący wprowadzania danych do Bazy Azbestowej, uprzejmie informuję, że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące wyroby azbestowe (eternit) są zobowiązane  inwentaryzować wyroby poprzez sporządzanie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji należy czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 04 stycznia 2021

Okólnik nr 13

Szanowni Mieszkańcy, z dniem 1 stycznia 2021 r. wdrażamy w naszej gminie zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Wynikają one, po pierwsze z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 01 grudnia 2020

Okólnik nr 12

Okólnik nr 12 Bulkowo, 01.12.2020 r. Sołtysi Gminy Bulkowo (wszyscy) Wójt Gminy Bulkowo przekazuje pismo oraz komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie nakazu zgłaszania przez posiadaczy drobiu przyzagrodowego miejsc, w których utrzymywany jest drób lub czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 24 sierpnia 2020

Okólnik nr 11

SZANOWNI MIESZKAŃCY!              Wójt Gminy Bulkowo w załączeniu przekazuje pismo z Urzędu Statystycznego w Warszawie dot. spisu rolnego, który będzie przeprowadzony w dniach od 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Pobierz czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 24 sierpnia 2020

Okólnik nr 10

SZANOWNI MIESZKAŃCY !   W załączeniu przesyłam Komunikat Mazowieckiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza Płonie. Czad zabija. Żyj.” Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 12 sierpnia 2020

Okólnik nr 9

Okólnik Nr 9 Bulkowo, dnia 12.08.2020 r. Szanowni mieszkańcy,   Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie informuje, że rodzice uczniów lub sami uczniowie pełnoletni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną o czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 06 sierpnia 2020

Okólnik nr 8

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bulkowo ! „Ostrzeżenie przed oszustami”   W ostatnim czasie nasiliła się przestępcza aktywność oszustów działających metodą „na wnuczka” oraz „na Policjanta”. Przestępcy podszywają się pod Policjantów oraz inne służby ratownicze i wymuszają czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 03 czerwca 2020

Okólnik nr 7

Mieszkańcy Gminy Bulkowo W związku z wystąpieniem w dniu 21 – 22 maja  2020 r na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych, proszę o poinformowanie rolników, którzy posiadają straty w uprawach położonych na terenie sołectwa o możliwości czytaj dalej…

Powiadomienia SMS

Podtytuł tekstowy

Czytaj dalej