Aktualności


AWARIA STACJI UZDATNIANIA WODY

Data:
Kategoria: Aktualności

W związku z awarią Stacji Uzdatniania Wody we Włókach Gospodarka Komunalna prosi o oszczędne gospodarowanie wodą i wykorzystywanie jej tylko do celów bytowych. Może to zapobiec przerwom w dostawach dla mieszkańców. Przewidywany termin usunięcia awarii to 05.07.2021 r. (najbliższy poniedziałek).