Aktualności


Ogłoszenia Data publikacji 15 października 2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bulkowo działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, czytaj dalej…

Ogłoszenia Data publikacji 28 lutego 2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bulkowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach I. Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca łącznie wymagania określone w § 1, § 2, § 6, § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji czytaj dalej…

Powiadomienia SMS

Podtytuł tekstowy

Czytaj dalej