Aktualności


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Data:
Kategoria: Aktualności

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.ulotka dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynkówulotka dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynkówulotka dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynkówulotka dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynkówulotka dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków