BEZPŁATNA ZBIÓRKA MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo przypomina, że dnia 30 lipca 2020 r. (czwartek) odbędzie się bezpłatna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Wszystkie osoby zainteresowane oddaniem w/w odpadów, proszone są o zapisanie się na listę dzwoniąc na numer (24) 265 20 13 wew. 30 do 15 lipca 2020 r.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres nieruchomości, telefon kontaktowy, rodzaj i ilość odpadów do oddania. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (m.in. stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, kołdry itp.) będą odebrane przez firmę REMONDIS Sp. z o.o.

Odpady należy wystawić do drogi publicznej (w miejscu wystawiania pojemników i worków z odpadami). Przy dużej ilości odpadów zbiórka będzie kontynuowana w dniu kolejnym.

 

 

 

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok:

 

 

Szanowni Państwo
Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Płocku na terenie Gminy Bulkowo dla poniższych miejscowości:

Blichowo, Chlebowo, Golanki Górne, Sochocino Badurki, Wołowa

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2020 do 31.12.2020

2020 Odpady zmieszane (bez popiołu) Odpady segregowane Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.01.2020r. oraz 15.07.2020r.)
PAPIER, METALE
i TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO
BIO
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień
Styczeń 14 21 14 31
Luty 11 18 11
Marzec 10 17 10
Kwiecień 14 21 14
Maj 12 19 12
Czerwiec 9 16 9
Lipiec 14 21 14 30
Sierpień 11 18 11
Wrzesień 8 15 8
Październik 13 20 13
Listopad 10 17 10
Grudzień 8 15 8

 

Bulkowo, Bulkowo – Kolonia, Dobra, Nowe Krubice

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2020 do 31.12.2020

2020 Odpady zmieszane (bez popiołu) Odpady segregowane Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.01.2020r. oraz 15.07.2020r.)
PAPIER, METALE
i TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO
BIO
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień
Styczeń 10 17 10 31
Luty 14 21 14
Marzec 13 20 13
Kwiecień 10 17 10
Maj 8 15 8
Czerwiec 5 19 5
Lipiec 10 17 10 30
Sierpień 14 21 14
Wrzesień 11 18 11
Październik 9 16 9
Listopad 6 20 6
Grudzień 11 18 11

Daniszewo, Gniewkowo, Nadułki, Nadułki Majdany, Nowy Podleck, Pilichówko, Stary Podleck, Szasty, Włóki

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2020 do 31.12.2020

2020 Odpady zmieszane (bez popiołu) Odpady segregowane Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.01.2020r. oraz 15.07.2020r.)
PAPIER, METALE
i TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO
BIO
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień
Styczeń 8 15 8 31
Luty 12 19 12
Marzec 11 18 11
Kwiecień 8 15 8
Maj 13 20 13
Czerwiec 10 17 10
Lipiec 8 15 8 30
Sierpień 12 19 12
Wrzesień 9 16 9
Październik 14 21 14
Listopad 12 18 12
Grudzień 9 16 9

 

Gocłowo, Krubice Stare, Osiek, Pilichowo, Worowice, Rogowo

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2020 do 31.12.2020

2020 Odpady zmieszane (bez popiołu) Odpady segregowane Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.01.2020r. oraz 15.07.2020r.)
PAPIER, METALE
i TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO
BIO
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień
Styczeń 9 16 9 31
Luty 13 20 13
Marzec 12 19 12
Kwiecień 9 16 9
Maj 14 21 14
Czerwiec 12 18 12
Lipiec 9 16 9 30
Sierpień 13 20 13
Wrzesień 10 17 10
Październik 8 15 8
Listopad 13 19 13
Grudzień 10 17 10

 

Krzykosy, Nowe Łubki, Słupca, Sochocino – Czyżewo, Sochocino – Praga, Stare Łubki

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2020 do 31.12.2020

2020 Odpady zmieszane (bez popiołu) Odpady segregowane Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.01.2020r. oraz 15.07.2020r.)
PAPIER, METALE
i TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO
BIO
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień
Styczeń 13 20 13 31
Luty 10 17 10
Marzec 9 16 9
Kwiecień 14 20 14
Maj 11 18 11
Czerwiec 8 15 8
Lipiec 13 20 13 30
Sierpień 10 17 10
Wrzesień 14 21 14
Październik 12 19 12
Listopad 9 16 9
Grudzień 14 21 14


Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie w terminach podanych powyżej (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy)
. Odpady należy wystawić do drogi publicznej (w miejscu wystawienia pojemników i worków z odpadami). Przy dużej ilości wystawionych odpadów zbiórka może być kontynuowana w dniu kolejnym.
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie od godz. 7:00, pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej.

Z poważaniem:
REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie
Odział w Płocku, ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock (24) 268-10-60

 

 

Gmina Bulkowo informuje, że wraz z deklaracją na gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć ankiety dotyczące ogrzewania oraz zbiorników bezodpływowych. Więcej informacji pod nr tel. (24) 265 20 13 wew. 18.

Ankiety do pobrania poniżej.

Ankieta 1

Ankieta 2

 

 

Obowiązujący wzór deklaracji na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kliknij aby pobrać deklarację

 

 

Deklaracja dla mieszkańców sezonowych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Kliknij aby pobrać deklarację

 

 

 

 

 

 

 

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Poznaj 10 Zasad Kultury Segregacji:

1.    Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych. Użycie surowców wtórnych przekłada się w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkła!
2.    Zgniecenie ma znaczenie! – Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
3.    Odkręcenie ma znaczenie! – Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
4.    Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
5.    Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione! W innym przypadku przy wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcją suchą – zawartość może wylać się na inny rodzaj surowca, np. papier i uniemożliwić jego przetworzenie!
6.    Rozłożenie ma znaczenie! – Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!
7.    Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 50 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.
8.    Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!
9.    Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu!
10.    Wyrzucenie ma znaczenie! – Sprawdź, zasady segregowania panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, co należy wyrzucać do konkretnego pojemnika. System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest różny, w zależności od miejsca zamieszkania. Pamiętaj o oddawaniu do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zużytego sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, odpadów niebezpiecznych (opakowań po olejach silnikowych, puszek po farbach, świetlówek energooszczędnych, odpadów wielkogabarytowych). Przeterminowane leki oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!

Kliknij aby pobrać ulotkę

 

 

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BULKOWIE

Godziny otwarcia

Poniedziałek 800 – 1400
Wtorek  800 – 1400
Środa  800 – 1400
Czwartek  800 – 1400
Piątek  800 – 1400
Sobota  1400 – 1500
Niedziela nieczynne

Zarządzający: Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo
ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo
tel. 24 265 20 13 wew. 12, 30