Zadanie pn:
„Budowa Placu zabaw w Worowicach”
współfinansowanego
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019″