Zadanie pn:
„Ogrodzenie działki gminnej numer ew. 165/3 w m/ Włóki
wraz z zagospodarowaniem terenu”

współfinansowanego
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019″