logo "Powiat płocki dobrze ułożony"

„Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dofinansowano

ze środków powiatu płockiego”

 dla zadań pn.:

„Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2021” dla jednostki OSP Blichowo

„Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2021” dla jednostki OSP Nowe Łubki