logo mias

Zadanie pn.:
„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo”
współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”