Aktualności


Dofinansowanie z WFOŚiGW

Data:
Kategoria: Aktualności

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Bulkowo w 2019 r.” dofinansowano przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie w formie dotacji w kwocie 21 000,00 zł

www.wfosigw.pl