Zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 290413W oraz 290414W relacji Bulkowo – Gniewkowo – Pilichowo” o łącznej długości 3,145 km, którego całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 351 151 ,87 zł brutto.

Wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to 1 013 363,00 zł.

W ramach realizacji zadania rozbudowano drogi żwirowe na drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5 m z mijankami wraz z wykonaniem poboczy z mieszanki kamiennej 0 – 34,5mm szerokości 2 x 1,0 m. Zakres prac obejmował również remont istniejących zjazdów oraz wykonanie odwodnienia drogi. W ramach zadania przebudowane zostały również trzy skrzyżowania.

Realizacja zadania przyczyniła  się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Położenie nawierzchni bitumicznej znacznie poprawiło standardy bezpieczeństwa dla rowerzystów jak również kierujących innymi pojazdami. Piesi natomiast bezpiecznie i bez przeszkód mogą poruszać się po utwardzonych poboczach.