Bulkowo położone jest na terenie południowo-wschodniego Mazowsza,na obszarze Wysoczyny Płońskiej, od północy i wschodu przylegającej do Równiny Raciąskiej i doliny Wkry, od południa zaś opadającej stromą krawędzią do doliny Wisły. Jest to obszar rolniczy. Zgodnie z administracyjnym podziałem Polski gmina Bulkowo leży w województwie mazowieckim, w powiecie płockim.