Wójt Gminy

Gabriel Graczyk

 

Sekretarz Gminy

Aniela Kopaczewska

 

Skarbnik Gminy

Mariola Rzymkowska