Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – 715 – 1515
Wtorek – 715 – 1515
Środa – 715 – 1515
Czwartek – 800 – 1700
Piątek – 800 – 1500

Pracownicy

Sławomir Opała – kierownik
Piotr Woźniak – inspektor ds. drogowych
Piotr Kaźmierowski – inspektor ds. biurowych
Katarzyna Dominiak – pracownik ds. utrzymania czystości i porządku