Urząd Gminy Bulkowo (24) 265 20 13
(24) 265 20 41
(24) 265 23 48
(24) 265 23 50
Elżbieta Goleniewska Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i realizacji programów gminnych wew. 10
Alina Strzelczak Inspektor ds. księgowości budżetowej wew. 11
Aneta Chmielewska Inspektor ds. księgowości budżetowej wew. 11
Joanna Kochańska Podinspektor ds. księgowości budżetowej wew. 11
Piotr Woźniak Inspektor ds. drogowych wew. 12
Piotr Kaźmierowski Inspektor ds. biurowych wew. 12
Anna Jarocka Specjalista pracy socjalnej wew. 13
Beata Fortas Specjalista pracy socjalnej wew. 13
Joanna Dominiak-Cylińska Pracownik socjalny wew. 13
Marzena Warda Inspektor ds. księgowości podatkowej wew. 14
Joanna Karwowska Inspektor ds. księgowości podatkowej wew. 14
Aniela Kopaczewska Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych wew. 15
Robert Wiśniewski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Koordynator GKRPA wew. 16
Katarzyna Garstka Inspektor ds. edukacji wew. 17
Jolanta Stanisławska Inspektor ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego wew. 18
Marlena Piątkowska Inspektor ds. administracyjnych, zdrowia i kultury wew. 19
Gabriel Graczyk Wójt Gminy wew. 19
Mateusz Żukowski Młodszy Referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,  Młodszy Referent ds. obywatelskich wew. 21
Karina Kalinowska Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych wew. 22
Renata Frankiewicz Zastępca Kierownika Referatu Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych wew. 22
Martyna Goliszek Młodszy Referent ds. rolnych, ochrony środowiska i przyrody wew. 23
Iwona Kamińska Inspektor ds. kadr i płac wew. 24
Wioleta Pacholska Inspektor ds. projektów unijnych i programów zewnętrznych wew. 25
Aleksandra Staniszewska Młodszy referent ds. organizacyjnych, promocji i sportu wew. 26
Izabela Zuchora Pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wew. 31
Sławomir Opała Kierownik Gospodarki Komunalnej wew. 27
Mariola Rzymkowska Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego wew. 28
Małgorzata Atleńska Zastępca Skarbnika Gminy, Zastępca Kierownika Referatu Finansowego wew. 28
Dariusz Kowalewski Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, archiwista zakładowy wew. 29
Piotr Banaś Inspektor ds. informatycznych i ewidencji działalności gospodarczej wew. 29
Katarzyna Dominiak Referent ds. utrzymania czystości i porządku wew. 30
Małgorzata Filipowicz Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wew. 31
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie (24) 265 20 28
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie (24) 265 13 23
Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach (24) 265 13 25
Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie (24) 265 20 62
(24) 265 20 88
Parafia św. Anny w Blichowie (24) 265 13 21
Parafia Trójcy Świętej w Bulkowie (24) 265 20 17
Parafia Przemienienia Pańskiego w Daniszewie (24) 265 20 92
Parafia św. Marii Magdaleny w Pilichowie (24) 265 20 17