Urząd Gminy Bulkowo (24) 265 20 13
(24) 265 20 41
(24) 265 23 48
(24) 265 23 50
Elżbieta Goleniewska Inspektor ds. komunalnych i realizacji programów gminnych wew. 10
Alina Strzelczak Zastępca Skarbnika, Zastępca Kierownika Referatu Finansowego wew. 11
Aneta Chmielewska Inspektor ds. księgowości budżetowej wew. 11
Joanna Kochańska Referent ds. księgowości budżetowej wew. 11
Piotr Woźniak Inspektor ds. drogowych wew. 12
Piotr Kaźmierowski Inspektor ds. biurowych wew. 12
Anna Jarocka Specjalista pracy socjalnej wew. 13
Beata Fortas Specjalista pracy socjalnej wew. 13
Marzena Warda Inspektor ds. księgowości podatkowej wew. 14
Jolanta Stanisławska Podinspektor ds. księgowości podatkowej wew. 14
Aniela Kopaczewska Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych wew. 15
Robert Wiśniewski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Koordynator GKRPA wew. 16
Piotr Woźniak Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wew. 16
Katarzyna Garstka Inspektor ds. edukacji wew. 17
Aleksandra Kasztelan Zastępca Kierownika Referatu Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych,
Podinspektor ds. rozwoju, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
wew. 18
Marlena Piątkowska Inspektor ds. administracyjnych, zdrowia i kultury wew. 19
Gabriel Graczyk Wójt Gminy wew. 19
Karina Kalinowska Referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego wew. 21
Renata Frankiewicz Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych wew. 22
Martyna Goliszek Młodszy Referent ds. rolnych, ochrony środowiska i przyrody wew. 23
Aleksandra Staniszewska Młodszy referent ds. organizacyjnych, promocji i sportu wew. 23
Iwona Kamińska Inspektor ds. kadr i płac wew. 24
Wioleta Pacholska Podinspektor ds. projektów unijnych wew. 25
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wew. 26
Sławomir Opała Kierownik Gospodarki Komunalnej wew. 27
Mariola Rzymkowska Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego wew. 28
Dariusz Kowalewski Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, archiwista zakładowy wew. 29
Piotr Banaś Inspektor ds. informatycznych i ewidencji działalności gospodarczej wew. 29
Katarzyna Dominiak Pracownik ds. utrzymania czystości i porządku wew. 30
Małgorzata Filipowicz Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wew. 31
Izabela Zuchora Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych wew. 31
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie (24) 265 20 28
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie (24) 265 13 23
Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach (24) 265 13 25
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach (24) 265 20 27
Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie (24) 265 20 62
(24) 265 20 88
Parafia św. Anny w Blichowie (24) 265 13 21
Parafia Trójcy Świętej w Bulkowie (24) 265 20 17
Parafia Przemienienia Pańskiego w Daniszewie (24) 265 20 92
Parafia św. Marii Magdaleny w Pilichowie (24) 265 20 17