Aktualności


„Czyste Powietrze” – uwaga na oszustów!

Data:
Kategoria: Aktualności

Przestrzegamy mieszkańców przed firmami wykonawczymi, które w ostatnim czasie pojawiają się na terenie Gminy Bulkowo oferując odpłatne usługi w zakresie dofinansowań do wymiany kotłów oraz sporządzenia wniosków w ramach Programu „Czyste Powietrze”, powołując się na współpracę z Urzędem Gminy w Bulkowie.
Gmina Bulkowo, na podstawie porozumienia z WFOSiGW w Płocku, prowadzi nieodpłatny punkt doradczy. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu wypełnić,  zweryfikować pod kątem wymagań programu i złożyć wniosek o dotację. W związku z licznymi pytaniami oraz zgłoszeniami telefonicznymi, które miały miejsce w ostatnich dniach, przestrzegamy mieszkańców przed pseudo-urzędowymi firmami oferującymi odpłatne usługi przygotowania wniosku o dotację. Firmy te sugerują, że realizują przy rzekomej współpracy z Urzędem Gminy w Bulkowie, Urzędem Marszałkowskim lub Unią Europejską, program antysmogowy wymiany pieców z dotacją. Taka współpraca firmy wykonawczej z Urzędem Gminy w Bulkowie jak i programami unijnymi, o których mówią, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Są to wyłącznie oferty próbujące nakłonić Państwa do zamówienia usługi instalacji nowego źródła ciepła bez jakiejkolwiek gwarancji na dotację czy refundację kosztów wymiany pieca.
Pilnujmy pieniędzy z „Czystego powietrza”
Firmę, która kontaktuje się z nami i proponuje wymianę pieców lub wykonanie docieplenia budynku, należy sprawdzić np. w Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, gdzie można znaleźć wykaz firm. Można także sprawdzić działalność danego przedsiębiorcy po numerze REGON.
Przestrzegać należy się tych firm, które proponują wykonanie usługi wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego przesłania pieniędzy pozyskanych z programu „Czyste powietrze” na rachunek bankowy. Trzeba też sprawdzać, czy nazwa firmy oraz jej adres nie budzą wątpliwości.

Czyste Powietrze