Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan Damian Grodziński, e-mail: iod@bulkowo.pl, tel. 24 265-20-13.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektor ochrony danych nie prowadzi postępowań administracyjnych w zakresie spraw mieszkańców, nie wydaje zaświadczeń oraz nie udziela informacji dotyczących podejmowanych rozstrzygnięć przez Wójta Gminy Bulkowo.