Aktualności


Odzież ochronna dla OSP Nadułki

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 19 września druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadułkach otrzymali od Samorządu Województwa Mazowieckiego 5 kompletów mundurów bojowych Nomex i inny sprzęt o wartości około 30 000 zł. W przekazaniu brali udział Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz oraz Dyrektor Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Tomasz Kominek. Podziękowania dla Pan Starosty i Pana Dyrektora. Przekazana odzież ochronna przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa druhów z terenu Naszej Gminy podczas działań ratowniczo-gaśniczych.