Aktualności


Okólnik Nr 42

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, 27 maja 2024 r.

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, o rozpoczętym naborze wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu otrzymania pomocy finansowej dla producentów zbóż.

Do 5 czerwca 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy,żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Wnioski można składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwych ze względu na siedzibę producenta rolnego:

  • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
  • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą;

– oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, o poddaniu się temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu – w przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR: telefon:22 536 57 08,22 536 57 48, Fax: 22 860 29 85, e-mail: mazowiecki@arimr.gov.pl

Formularz wniosku dostępny w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych

         Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji.