Aktualności


Okólnik nr 7

Data:
Kategoria: Okólniki

Mieszkańcy Gminy Bulkowo

W związku z wystąpieniem w dniu 21 – 22 maja  2020 r na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych, proszę o poinformowanie rolników, którzy posiadają straty w uprawach położonych na terenie sołectwa o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Bulkowo w terminie do dnia 15 czerwca 2020 roku.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać na stronach internetowych:

Jednocześnie informujemy, że do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok, który będzie można dostarczyć w terminie późniejszym oraz kserokopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt / IRZ/.

Osoba do kontaktu: Alina Borzewska, tel. 24 265 20 13 wew. 21.