Aktualności


OKÓLNIK NR 9

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, 15.07.2021 r.

Okólnik Nr  9

 

Sołtysi gminy Bulkowo
(wszyscy)

          W związku z wystąpieniem w nocy 14/15 lipca 2021 r. na terenie gminy Bulkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, proszę o poinformowanie rolników, którzy posiadają straty
w uprawach położonych na terenie sołectwa o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Bulkowo w terminie do dnia 22 lipca 2021 roku.

 Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać TUTAJ na stronach internetowych: www.mazowieckie.pl , www.bulkowo.pl lub w Urzędzie Gminy Bulkowo.

Jednocześnie informujemy, że do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok, który będzie można dostarczyć w terminie późniejszym oraz kserokopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt / IRZ/.

Bardzo prosimy o dokładne wskazanie daty wstąpienia zdarzenia we wniosku, gdyż ma to istotny wpływ na termin składania wniosków!

Zdarzenie powstałe w dniu 09 lipca 2021 r. należy zgłaszać we wniosku o oszacowanie szkód do dnia 19 lipca 2021 r.

Zdarzenie powstałe w nocy z 14/15 lipca 2021 r. należy zgłaszać we wniosku o oszacowanie szkód do dnia 22 lipca 2021 r.

Osoby do kontaktu:

Karina Kalinowska, tel. 24 265 20 13 wew. 21.

Martyna Goliszek, tel. 24 265 20 13 wew. 23