Aktualności


Podsumowanie projektu pn. „Zielone piłkochwyty – odnowa boiska sportowego w Nowych Łubkach” zrealizowanego w ramach Programu „Działaj Lokalnie”

Data:
Kategoria: Aktualności

Kolejne wspaniałe i jakże potrzebne działania w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach. Dnia 26 listopada 2019 r. odbyło się podsumowanie projektu pn. „Zielone piłkochwyty – odnowa boiska sportowego w Nowych Łubkach” zrealizowanego w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na rozpoczęcie prac związanych z boiskiem sportowym. Odnowiona została murawa, pozyskano bramki piłkarskie oraz nasadzono tuje szmaragdowe. Dalsze działania zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wówczas wyznaczony będzie tor do skoku w dal oraz planowane są następne inicjatywy, m. in. organizacja turniejów międzyszkolnych, dzień dziecka czy eventy integracyjne dla lokalnej społeczności. Gratuluję Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach kolejnej inicjatywy. Serdecznie dziękuję Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” na czele z p. Prezes Iwoną Marczak za powierzony grant, który dofinansowało również Starostwo Powiatowe w Płocku. Ponieważ w prace zaangażowanych było wiele grup społecznych (co jest szczególnie cenne) dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację zadania: społeczności szkolnej na czele z p. Dyrektor Marleną Matusiak, p. Krzysztofowi Jakubiakowi, firmie WAPO-TECH, OSP Nowe Łubki oraz Radzie Rodziców. Dzięki Wam wszystkim powstało kolejne, piękne miejsce służące lokalnej społeczności.