Sam PESEL nie wystarczy, do załatwienia wielu spraw, potrzebny jest profil zaufany!

PROFIL ZAUFANY – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia

z domu.

 • Do czego służy profil zaufany?
  1. W Internecie pełni tę samą funkcję co dokument tożsamości.
  2. W Internecie pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem zrównanym w skutkach prawnych z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).
 • Jak najprościej założyć profil zaufany?
  1. Podczas rejestracji w urzędzie przy nadawaniu numeru PESEL w formularzu należy zaznaczyć zgodę na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego.
  2. Podać adres e-mail oraz numer telefonu polskiego operatora, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne i czytelne wpisanie danych.
  3. Na podany adres e-mail przesłany zostanie login, a na numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego i ustalenie nowego hasła.

Więcej informacji można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil- zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy instrukcje dotyczące pierwszego logowania dostępne na: https:// https://pz.gov.pl/pz/help

Posiadając PESEL oraz profil zaufany można skorzystać z następujących usług:

OPIEKA ZDROWOTNA

dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz mojelKP (aplikacja w smartfonie). Na IKP znaleźć można elektroniczną e-receptę, e-skierowanie

POMOC SOCJALNA

 1. Rodzice/opiekunowie posiadający pod opieką dzieci posiadający profil zaufany – mogą z wnioskować o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS:
 2. 500 zł miesięcznie na każde dziecko, które mieszka w Polsce do ukończenia przez nie 18 lat (program Rodzina 500+),
 3. 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy RKO),
 4. 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością, które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – wnioski można składać od 1 lipca 2022 r. (program Dobry Start),
 5. dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna –
 • Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie.
 • Świadczenia te są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy założony w Polsce.

Szczegółowe informacje o tych świadczeniach dostępne są na stronie: https://www.zus.pl/

PRACA / POMOC SPOŁECZNA / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Osoby posiadające profil zaufany mogą:

 • skorzystać z pomocy urzędu pracy w zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna. W tym celu powinny udać się do urzędu pracy lub samodzielnie zarejestrować się na stronie https://praca.gov.pl/
 • ubiegać się o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. W tym celu powinny udać się do ośrodka pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych lub złożyć wniosek na stronie: https://wnioski.mpips.gov.pl/
 • założyć działalność gospodarczą – informacje oraz ułatwienia dot. możliwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są dostępne na stronie: https://biznes.gov.pl/ukraina

Materiały szkoleniowe dla urzędników, dotyczące rejestracji obywatela Ukrainy o statusie cudzoziemca „UKR są dostępne po zalogowaniu na:

https://szkolenia.obywatel.gov.pl/mod/folder/view.php?id=11

 • Co to jest Diia.pl i do czego służy:

to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość uchodźcy, wydawany osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 • Przepisy regulujące Diia.pl:
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2022 r w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy.
  • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, czy wstępu do siedziby podmiotu publicznego.
 • Co daje użytkownikom pl:
  • jest dokumentem potwierdzającym tożsamość np. w urzędach, przed służbami, w celu korzystania z uprawnień lub uzyskiwaniu pomocy, o której mowa w/w ustawie, wstępu do siedzib podmiotów publicznych.
  • spełnia rolę dokumentu pobytowego.
  • wraz z ważnym dokumentem podróży pozwala na przekraczanie granicy zewnętrznej UE.
  • pozwala na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

* Jednorazowy wyjazd poza granice RP posiadacza Diia.pl na okres powyżej 1 miesiąca, powoduje utratę uprawnień wynikających z w/w ustawy, w tym również praw do posiadania Diia.pl.

 • Kto może korzystać z Diia.pl:

Każda osoba, która:

  • przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku i legalnie przebywa na terenie RP na postawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  • ma nadany numer PESEL,
  • ma aktywny profil zaufany.
 • Gdzie można uzyskać profil zaufany:

w dowolnym urzędzie gminy, przy okazji wnioskowania o nadanie polskiego numeru PESEL.

 • Jak aktywować aplikację Diia.pl?
  • w urzędzie, w którym wydany jest numer PESEL, uchodźca powinien poprosić o aktywowanie profilu zaufanego,
  • jeśli ma już nadany numer PESEL, ale nie wnioskował od razu o dostęp do profilu zaufanego, może zwróć się o jego założenie w dowolnym urzędzie (zaleca się ten sam, w którym otrzymał PESEL),
  • powinien pobrać i uruchomić aplikację mObywatel,
  • zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
  • aktywować aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego,
  • jeśli zapomniał hasła do profilu zaufanego, zawsze może go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail

Pomoc dla Ukrainy

Film instruktażowy dla obywateli Ukrainy – nadanie numeru PESEL, Profil Zaufany oraz aplikacja mObywatel

https://youtu.be/QTNDS25BcRo

ZBIÓRKA PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI Z UKRAINY

Informacja Gminy Bulkowo o zbiórce artykułów szkolnych dla dzieci z Ukrainy. Pod tekstem na grafice zostały umieszczone kolorowe kredki

Ulotki do pobrania:
Plakat
Ulotka dot. możliwości otrzymania pomocy prawnej
Ulotka informacyjna_EN
Ulotka informacyjna_PL
Ulotka informacyjna_RU
Ulotka informacyjna_UA
Dokumenty do pobrania:Jak rozmawiac z rodzinami z UkrainyUlotka informacyjna_ENUlotka informacyjna_PLUlotka informacyjna_RUUlotka informacyjna_UA

Dokumenty do pobrania:

20220301Epraca_plakat-Ukrainski

ulotka .(5)

ulotka .(7)

ulotka .

ULOTKA DLA UCHODŹCÓW_PL(3)

ULOTKA DLA UCHODŹCÓW_UA(2)

Ulotka PL_druk_2(3)

Ulotka UA_druk_1(1)

Ulotka UA_druk_1(3)

 

Ulotki do pobrania:

Ulotka UA

Ulotka UA

Ulotka PL

ULOTKA DLA UCHODŹCÓW UA

ULOTKA DLA UCHODŹCÓW PL

POMOC DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY

herb Gminy Bulkowo

Gmina Bulkowo przystąpiła do pomocy mieszkańcom Ukrainy

Zbiórka trwa do piątku 4 marca 2022 r.

Produkty przyjmowane są w Dworku w Worowicach

w godz. 10.00-18.00

(kontakt tel. 24 265 20 09)

Potrzebne sa przede wszystkim:

– produkty spożywcze (z długim terminem przydatności do spożycia, łatwe w przygotowaniu),

– artykuły higieniczne, środki czystości,

– materiały opatrunkowe, dezynfekujące,

– cieple koce, śpiwory, latarki.

Koordynatorem zbiórki jest p.o. Kierownik GOPS Bulkowo
p. Izabela Zuchora, kontakt tel. 24 265 20 13 we w. 31

Drugim punktem zbiórki jest Świetlica w Rogowie.

Koordynatorem zbiórki jest p. Sołtys Karolina Chmielewska

tel. kontaktowy 666 126 333

flaga Ukrainy

INFOLINIA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY