Aktualności


POSTANOWIENIE

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo 25.06.2024r.

Wójta Gminy Bulkowo zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2024r. (piątek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa sołectwa Sochocino – Praga.

Miejsce zebrania – świetlica wiejska w Sochocino – Praga

Godzina rozpoczęcia zebrania – 17.00

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 17.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk