Aktualności


Postanowienie

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie Zarządzenia z dnia 24 stycznia 2019r. zawiadamiam, że w dniu 7 lutego 2019r. (czwartek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Stary Podleck
Miejsce zebrania: dom p. sołtys
Godzina rozpoczęcia zebrania: 1300 
Przewodniczący zebrania: p. Andrzej Krokowski

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 1330

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

 

Pobierz postanowienie