Aktualności


Program „Dobry Start”

Data:
Kategoria: Aktualności

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”. Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku 7-20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24 lat .

Wnioski o 300 zł dla ucznia można składać od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września.

Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Samo złożenie wniosku jest proste. Należy pamiętać, by bezbłędnie wpisać dane – prawidłowy numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta. Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku jest aplikacja mZUS.

źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/dofinasowanie-na-wyprawke-szkolna-od-1-lipca-mozna-skladac-wnioski-o-dobry-start,551579.html