Aktualności


Szkolenie dla rolników

Data:
Kategoria: Aktualności

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Temat szkolenia: Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej – szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt

Szkolenie wszystkich rolników realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt, którzy zgodnie z ustawą o PS WPR 2023-2027 zobowiązani są do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, po którym otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Wymóg ten obowiązuje od 2024 roku. Szkolenie takie należy odbyć do 14 marca 2025 roku. Po ukończeniu szkolenia otrzymane / pobrane zaświadczenie należy załączyć do swojego indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Zaświadczenie można dołączyć do wniosku lub po terminie składania wniosków w korespondencji z ARiMR z dopisanym nr sprawy (wymagane) najpóźniej do 21 marca 2025 roku. Link do logowania do PUE: https://www.gov.pl/web/arimr/platforma-uslug-elektronicznych

Zasięg terytorialny: ogólnopolski, szkolenia dostępne będą dla ostatecznych odbiorców szkoleń na obszarze poszczególnych województw
Rodzaj szkolenia: e-Learning
Liczba dni szkolenia: 1 dzień (jednodniowe)