Aktualności


Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

Data:
Kategoria: Aktualności

Przypominamy, że do 31 lipca br. trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

Na co przyznawane jest wsparcie

Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe przyznawane jest w ramach następujących interwencji:

  1. Zalesianie gruntów rolnych;
  2. Tworzenie zadrzewień śródpolnych;
  3. Zakładanie systemów rolno-leśnych;
  4. Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Jak złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyłącznie elektronicznie – przez aplikację eWniosekPlus – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące interwencji leśnych i zadrzewieniowych znajdują się na stronie MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/inwestycje-i-premie-lesno-zadrzewieniowe.