Zadanie pn:
„Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Bulkowie”
współfinansowanego
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019″