Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

tel. 24 265 20 13 wew. 13, 31, 26

e-mail: gops@bulkowo.pl

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – 715 – 1515
Wtorek – 715 – 1515
Środa – 715 – 1515
Czwartek – 800 – 1700
Piątek – 800 – 1500

Pracownicy

Izabela Zuchora – kierownik
Beata Fortas – specjalista pracy socjalnej
Anna Jarocka – specjalista pracy socjalnej
Joanna Dominiak-Cylińska – pracownik socjalny
Małgorzata Filipowicz – Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Monika Jóźwiak – asystent rodziny