Urząd Gminy Bulkowo (24) 265 20 13
(24) 265 20 41
(24) 265 23 48
(24) 265 23 50
Elżbieta Goleniewska Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i realizacji programów gminnych wew. 10
Alina Strzelczak Inspektor ds. księgowości budżetowej wew. 11
Joanna Kochańska Podinspektor ds. księgowości budżetowej wew. 11
Patrycja Szelągowska Młodszy referent ds. księgowości budżetowej wew. 11
Monika Górecka Młodszy referent ds. gospodarki komunalnej wew. 12
Piotr Kaźmierowski Inspektor ds. drogowych wew. 12
Anna Jarocka Specjalista pracy socjalnej wew. 13
Beata Fortas Specjalista pracy socjalnej wew. 13
Joanna Dominiak-Cylińska Pracownik socjalny wew. 13
Marzena Warda Inspektor ds. księgowości podatkowej wew. 14
Joanna Karwowska Inspektor ds. księgowości podatkowej wew. 14
Aniela Kopaczewska Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych wew. 15
Robert Wiśniewski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Koordynator GKRPA wew. 16
Małgorzata Atleńska Zastępca Skarbnika Gminy, Zastępca Kierownika Referatu Finansowego wew. 17
Magdalena Niemirowska Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

wew. 17
Jolanta Stanisławska Inspektor ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego wew. 18
Ilona Natkowska Młodszy referent ds. administracyjnych, zdrowia i kultury wew. 19
Gabriel Graczyk Wójt Gminy wew. 19
Mateusz Żukowski Młodszy Referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,  Młodszy Referent ds. obywatelskich wew. 21
Renata Frankiewicz Zastępca Kierownika Referatu Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych wew. 22
Emilia Bigos Młodszy referent ds. inwestycji i zamówień publicznych – zastępstwo wew. 22
Katarzyna Garstka Inspektor ds. edukacji wew. 23
Martyna Goliszek Referent ds. rolnych, ochrony środowiska i przyrody wew. 23
Iwona Kamińska Inspektor ds. kadr i płac wew. 24
Monika Grabarczyk Inspektor ds. projektów unijnych i programów zewnętrznych wew. 25
Judyta Bratkowska Młodszy referent ds. organizacyjnych, promocji i sportu wew. 26
Krzysztof Tyski Referent ds. energetyki i klimatu wew. 26
Piotr Woźniak Kierownik Gospodarki Komunalnej wew. 27
Mariola Rzymkowska Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego wew. 28
Dariusz Kowalewski Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, archiwista zakładowy wew. 29
Piotr Banaś Inspektor ds. informatycznych i ewidencji działalności gospodarczej wew. 29
Katarzyna Dominiak Referent ds. utrzymania czystości i porządku wew. 30
Izabela Zuchora Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wew. 31
Małgorzata Filipowicz Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wew. 31
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie (24) 265 20 28
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie (24) 265 13 23
Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach (24) 265 13 25
Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie (24) 265 20 62
(24) 265 20 88
Parafia św. Anny w Blichowie (24) 265 13 21
Parafia Trójcy Świętej w Bulkowie (24) 265 20 17
Parafia Przemienienia Pańskiego w Daniszewie (24) 265 20 92
Parafia św. Marii Magdaleny w Pilichowie (24) 265 20 17