ZARZĄDZENIE Nr 78/2022

WÓJTA  GMINY BULKOWO

z dnia 16 sierpnia 2022.

w sprawie zmiany składu Komitetu Rewitalizacji Gminy Bulkowo powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Bulkowo Nr 63/2017 z dnia 6 października 2017 r. i zmienionego Zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 22 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) oraz Uchwały Nr 211/XXVIII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Bulkowo, Wójt Gminy Bulkowo zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się skład Komitetu Rewitalizacji w ten sposób, że:

 1. Powołuje się Renatę Frankiewicz na miejsce Tomasza Kolczyńskiego, jako przedstawiciela Urzędu Gminy Bulkowo.
 2. Powołuje się Karinę Kalinowską na miejsce Elżbiety Goleniewskiej, jako przedstawiciela Urzędu Gminy Bulkowo.
 3. Skład Komitetu Rewitalizacji po zmianach:
  • Renata Frankiewicz – przedstawiciel Urzędu Gminy Bulkowo,
  • Wioleta Pacholska – przedstawiciel Urzędu Gminy Bulkowo,
  • Karina Kalinowska – przedstawiciel Urzędu Gminy Bulkowo,
  • Mieczysław Józwiak – przedstawiciel Rady Gminy Bulkowo,
  • Agata Grabarczyk. – przedstawiciel Rady Gminy Bulkowo,
  • Jarosław Matuszewski – przedstawiciel Rady Gminy Bulkowo,
  • Ewa Wiercioch – przedstawiciel obszaru rewitalizacji,
  • Krystyna Sankiewicz – przedstawiciel sektora społecznego,
  • Piotr Tomasz Ziółkowski – przedstawiciel prowadzący działalność gospodarczą.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bulkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.