W gminie Bulkowo realizowane jest zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 290410W w m. Sochocino- Praga”. Jest to kolejne zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 311 171,72 zł, natomiast wysokość wkładu własnego gminy Bulkowo w wysokości 167 554,00 zł sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość całego zadania to 478 725,73 zł.

Celem zadania jest  wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 0,987 km z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych i szerokości 5 m. Niezbędne jest również wykonanie zjazdów indywidualnych, poboczy oraz umieszczenie oznakowania.

Wykonanie zadania na pewno będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców, w celu dojazdu do posiadłości. Efektywność elementów infrastruktury techniczno-użytkowej i społecznej poprawi jakość życia mieszkańców. Realizacja zadania odpowiada lepszemu bezpieczeństwu  użytkowników drogi zarówno kierujących pojazdami jak i pieszych.

Inwestycje infrastrukturalne w miejscowości Sochocino- Praga mogą przyczynić się do zadowolenia mieszkańców a także wzrostu populacji.

 

 

Zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 290413W oraz 290414W relacji Bulkowo – Gniewkowo – Pilichowo” o łącznej długości 3,145 km, którego całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 351 151 ,87 zł brutto.

Wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to 1 013 363,00 zł.

W ramach realizacji zadania rozbudowano drogi żwirowe na drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5 m z mijankami wraz z wykonaniem poboczy z mieszanki kamiennej 0 – 34,5mm szerokości 2 x 1,0 m. Zakres prac obejmował również remont istniejących zjazdów oraz wykonanie odwodnienia drogi. W ramach zadania przebudowane zostały również trzy skrzyżowania.

Realizacja zadania przyczyniła  się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Położenie nawierzchni bitumicznej znacznie poprawiło standardy bezpieczeństwa dla rowerzystów jak również kierujących innymi pojazdami. Piesi natomiast bezpiecznie i bez przeszkód mogą poruszać się po utwardzonych poboczach.