Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Bogdan Krokowski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jarosław Matuszewski

 

Radni Gminy Bulkowo kadencji 2018 – 2023

 1. Roman Boczkowski
 2. Andrzej Cytacki
 3. Justyna Dominiak
 4. Tadeusz Józef Fabianowicz
 5. Agata Grabarczyk
 6. Mieczysław Józwiak
 7. Andrzej Bogdan Krokowski
 8. Jolanta Ewa Leszczyńska
 9. Jacek Marciniak
 10. Ryszard Marciniak
 11. Jarosław Matuszewski
 12. Agata Bogumiła Pijankowska
 13. Adam Stasiak
 14. Roman Dominik Sztendur
 15. Tomasz Tybuś 

 

Komisje Rady Gminy

 1. Komisja Rewizyjna

  – Jolanta Ewa Leszczyńska  – przewodnicząca

  – Agata Bogumiła Pijankowska – członek

  – Jacek Marciniak – członek

  – Justyna Dominiak – członek

  – Roman Boczkowski – członek

 1. Komisja ds. Budżetu

  – Andrzej Cytacki – przewodniczący

  – Mieczysław Józwiak – członek

  – Jarosław Matuszewski – członek

  – Tomasz Tybuś – członek

  – Tadeusz Józef Fabianowicz

 1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

  – Tomasz Tybuś    – przewodniczący

  – Justyna Dominiak – członek

  – Ryszard Marciniak – członek

  – Agata Grabarczyk – członek

  – Tadeusz Józef Fabianowicz – członek

  – Jacek Marciniak – członek

  – Roman Boczkowski – członek

  – Adam Stasiak – członek

  – Jolanta Leszczyńska –członek

 1. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu

  – Agata Bogumiła Pijankowska   – przewodniczący

  – Roman Boczkowski – członek

  – Adam Stasiak – członek

  – Mieczysław Józwiak – członek

  – Roman Dominik Sztendur – członek

 1. Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych

  – Mieczysław Józwiak  – przewodniczący

  – Justyna Dominiak – członek

  – Ryszard Marciniak – członek

  – Agata Grabarczyk – członek

  – Roman Dominik Sztendur – członek

 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

  – Justyna Dominiak – przewodnicząca

  – Adam Stasiak – członek

  – Andrzej Cytacki – członek