Koło Łowieckie DANIEL Nr 55 ul. Miła 22 m.9 01-047 Warszawa

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024

Data Obw. Godz. Miejsce

zbiórki

Rodzaj zwierzyny Prowadzący Organizacja

ogniska/poko

t

21X2023 254 8°o Dobra Bażanty, dziki, kaczki, lisy Członek Koła Prowadzący

pol.

12.XI.2023

Hubertowskie

254 8 Łętowo Bażanty, dziki zające, kaczki, lisy Członek Koła Prowadzący

pol.

9.XII.2023 254 800 Łętowo Bażanty, dziki zające, kaczki, lisy Członek Koła Prowadzący

pol.

16.XII.2023 254 8 Łętowo Dziki, zające, lisy, kaczki, bażanty Członek Koła Prowadzący

pol.

23.XII.2023

Wigilijne

254 8oo Łętowo Dziki, zające, lisy, bażanty Członek Koła Prowadzący

pol.

30 .XII.2023 254 8 Łętowo Dziki, zające, lisy, bażanty Członek Zarządu Prowadzący

pol.

W sprawach związanych z polowaniami prosimy o kontakt z Łowczym (tel. 022 7746970; 604234865).

 

Darz Bór

Zarząd Koła

KOMUNIKAT NR. 4/2023

Koła Miłośników Łowiectwa w Warszawie

dotyczący polowań w sezonie 2023/2024

Zarząd Koła Miłośników Łowiectwa w Warszawie informuje o terminach polowań zbiorowych organizowanych w sezonie 2023/2024 na terenie obwodu łowieckiego 231 – Łubki.

Obwód 231 Łubki

Rozpoczęcie Polowania o godzinie 8:00.

Zakończenie polowania o godzinie 16:00.

Kontakt do Łowczego: Paweł Paradowski tel. 606 733 053

29 października 2023 r.

26 listopada 2023 r.

16 grudnia 2023 r.

13 stycznia 2024 r.

Polowania odbywać się będą w okolicy miejscowości położonych w Gminie Bulkowo oraz Gminie Staroźreby, uściślając:

Gmina Bulkowo: Blichowo, Chlebowo, Nowe Łubki, Sochacino – Badurki, Stare Łubki, Sochacino-Czyżewo, Sochacino- Praga, Słupca, Krzykosy,

Gmina Staroźreby: Słomkowo, Ostrzykowo, Szulbory

Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminów polowań z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe lub inne nieprzewidziane okoliczności.

Z myśliwskim pozdrowieniem

„Darz Bór!”

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
Nr 303 „WIARUS”
ul. Szczęsna 26
02 – 454 Warszawa

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH WKŁ Nr 303 „WIARUS”
W SEZONIE ŁOWIECKIM 2023/2024

Lp. Data Miejsce polowania Rozpoczęcie / zakończenie polowania
1 9-10.09.2023 Teren obwodów łowieckich 228 i 246 7.30 / 17:00
2 23-24.09.2023 Teren obwodów łowieckich 228 i 246 7.30 / 17:00
3 7-8.10.2023 Teren obwodów łowieckich 228 i 246 7.30 / 17:00
4 04-05.11.2023 Teren obwodów łowieckich 228 i 246 7.30 / 17:00
5 18-19.11.2023 Teren obwodów łowieckich 228 i 246 7.30 / 17:00
6 25-26.11.2023 Teren obwodów łowieckich 228 i 246 7.30 / 16:00
7 02-03.12.2023 Teren obwodów łowieckich 228 i 246 7.30 / 16:00
8 9-10.12.2023 Teren obwodów łowieckich 228 i 246 7.30 / 16:00
9 16-17.12.2023 Teren obwodów łowieckich 228 i 246 7.30 / 16:00
10 13-14.01.2024 Teren obwodów łowieckich 228 i 246 7.30 / 16:00
11 20-21.01.2024 Teren obwodów łowieckich 228 i 246 7.30 / 16:00
12 10-11.02.2024 Teren obwodów łowieckich 228 i 246 7.30 / 16:00

UWAGA:

 1. Zarząd zastrzega sobie zmiany w „Planie polowań zbiorowych” spowodowane: niskim stanem zwierzyny, warunkami atmosferycznymi, zaawansowaniem pozyskania zwierzyny, terminami polowań dewizowych, zarządzeniami służb weterynaryjnych i sanitarnych.
 2. Polowania w obwodach nr 228 i 246 będą odbywać w soboty lub niedziele w zależności od panujących warunków atmosferycznych w uzgodnieniu z Podłowczym.

ŁOWCZY

WKŁ Nr 303 „WIARUS”

Krzysztof Niedziółka

ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO „WISŁA” w PŁOCKU Na sezon łowiecki 2023/2024

l.p. Data

polowania

Miejsce planowanego polowania Nr

obwodu

Gatunek zwierzyny do pozyskania Nazwisko prowadzącego Polowanie i Pomocnika Rodzaj transportu podczas Polowania.
1 22.10.2023 Dobra,N akwasin,Liwin, Reczyn,Gałki, Karwowo 263 Dzik , Lis ,bażant Adamczyk Piotr Jankowski Waldemar Indywidualny -myśliwego
2 04.11.2023

Hubertowskie

Las Brwilno,Maszewo, Mańkowo 230 Dzik, lis, Jankowski Waldemar Downarowicz Tomasz Zbiorowy -koła
3 18.11.2023 Dobra„Liwin ,Nakwasin Reczyn,Gałki,Karwowo 263 Dzik ,lis , bażant, zając Adamczyk Piotr Kużnicki Robert Indywidualny -myśliwego
4 02.12.2023 Las Brwilno,Mankowo, Srebrna,Kobiemiki, 230 Dzik, lis, bażant Jankowski Waldemar Skrocki Zbigniew Zbiorowy – koła
5 10.12.2023 Reczyn,Karwowo,Gałki Cybulin,Chodkowo.Dobr£ Nakwasin, Gromice 263 Dzik, lis, zając, bażant Adamczyk Piotr Michalak Andrzej Indywidualny -myśliwego
6 16.12.2023

Wigilijne

Las Brwilno,Maszewo, Mańkowo 230 Dzik, lis, Jankowska Beata Jankowski Waldemar Zbiorowy -koła
7 30.12.2023 Dzierżanowo, Gronice, Dobra, Archótówek, Mąko in,Liwin 263 Lis, zając, bażant Jankowski Waldemar Michalak Andrzej Indywidualny -myśliwego
8 06.01.2024

Nowo-Roczne

Las Brwilno,Maszewo, Mańkowo. 230 Dzik, lis, bażant, Jankowski Waldemar Kowalski Michał Zbiorowy -koła
9 14.01.2024 Dobra,Nakwasin,Liwin, Reczyn,Gałki,Mąkolin,, Cebulin,Kiełtyki, Karwowo Szlacheckie 263 Dzik, lis , bażant Podolski Piotr Podolski Jan Indywidualny -myśliwego
10 10.02.2024

Zakończenie

Sezonu.

Las Brwilno,Maszewo, Mańkowo,Stara Biała, Wyszyna,Kobiemiki 230 Dzik, lis, bażant Downarowicz Tomasz Jankowski Waldemar Indywidualny – myśliwego

Obwód 230 ZBIÓRKA – WIATA LAS BRWILNO -GODZ. 8.00

Polowanie HUBERTOWSKIE – WIATA LAS Brwilno godz. 8.00

Polowanie NOWO-ROCZNE – WIATA LAS Brwilno godz. 8.00

Obwód 263 ZBIÓRKA – LAS GAŁKI GODZ. 8.00

WAŻNE : Wszystkie polowania zbiorowe zostały wstrzymane decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 maja 2022r. W razie odwołania od tej decyzji polowania odbędą się wg. PLANU POLOWAŃ na sezon 2023/2024

 

Koło Łowieckie DANIEL Nr 55 Warszawa

ul. Miła 22 m.9 01-047 Warszawa

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023

Data Obw. Godz. Miejsce zbiórki Rodzaj zwierzyny Prowadzący Organizacja ogniska/pokot
15.X.2022 254 800 Dobra Bażanty, dziki

kaczki, lisy

Członek Koła   Prowadzący pol.
5.XI.2022

Hubertowskie

254 800 Łętowo Dziki, zające, lisy, kaczki, bażanty       Członek Koła   Prowadzący pol.
17.XII.2022

Wigilijne

254 800 Łętowo Dziki, zające, lisy, kaczki, bażanty Członek Koła Prowadzący pol.
28.I.2023 254 800 Łętowo Dziki, drapieżniki, bażanty Członek Koła Prowadzący pol.

Oznaczenia obwodów: 254 – Bodzanów

Kontakt w sprawie polowań – Łowczy  (tel. 022 7746970; 604234865).

Darz Bór

Zarząd Koła

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
Nr 303 „WIARUS”
ul. Szczęsna 26
02- 454 Warszawa

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH WKŁ Nr 303 „WIARUS”

W SEZONIE ŁOWIECKIM 2022/2023 W OBWODACH 228, 246

Lp. Data Numer

obwodu

Gatunek zwierzyny Miejsce i godzina zbiórki Prowadzący

Dołowanie

Organizator

Uwagi
1. 3-4.09.2022 228

246

lis, jenot, piżmak, norka amerykańska, tchórz, kuna, borsuk, kaczka, gęś, łyska, gołąb grzywacz Stachowo

7.30

Kol. W. Łapiński
Kol. W. Zmysłowski
Kol. J. Opolski
2. 17-18.

09.2022

228

246

lis, jenot, piżmak, tchórz, kuna, norka amerykańska, borsuk, kaczka, gęś, łyska, gołąb grzywacz Stachowo

7.30

Kol, J. Ooolski
Kol. J. Zmysłowski
3. 9-10.

10.2022

228

246

dzik, sarna, lis. jenot, piżmak, tchórz, kuna, norka amerykańska, borsuk, bażant, kaczka, gęś, gołąb grzywacz, łyska Stachowo

7.30

Kol. W. Zmvsłowski
Kol. W. Łapiński Kol. J. Opolski
4. 22-23.10.2022 228

246

dzik, sarna, lis, jenot, piżmak, tchórz, kuna, norka amerykańska, borsuk, bażant, kaczka, gęś, gołąb grzywacz, łyska Stachowo

7.30

Kol. J. Zmvsłowski
Kol. W. Zmysłowski
Kol. J. Opolski
7. 12-13.11.2022 228

246

dzik, sarna, lis, jenot, tchórz, kuna, norka amerykańska, borsuk, bażant, kaczka, gęś,

gołąb grzywacz, zając

Stachowo

7.30

Kol. J. Zmysłowski
Kol. W. Zmysłowski Kol, J. Opolski
9. 26-27.11.2022 228

246

dzik, sarna, lis, jenot, tchórz, kuna, norka amerykańska, borsuk, bażant, kaczka, gęś, gołąb grzywacz, zając Stachowo

7.30

Kol. Z. Muniowski
Kol. W. Zmysłowski Kol. J. Opolski
11. 3-4.12.2022 228

246

dzik, sarna, lis, jenot, tchórz, kuna, norka amerykańska, borsuk, bażant, kaczka, gęś, gołąb grzywacz, zając Stachowo

7.30

Kol. W. Łapiński
Kol. W. Zmysłowski Kol. J. Opolski
12. 10-11.12.2022 228

246

dzik, sarna, lis, jenot, tchórz, kuna, norka amerykańska, borsuk, bażant, kaczka, gęś, gołąb grzywacz, za|ąc Stachowo

7.30

Kol, B. Kretklewicz
Kol. W. Zmysłowski Kol. J. Opolski
14. 17-18.12.2022 228

246

dzik, sarna, lis, jenot, tchórz, kuna, norka amerykańska, borsuk, bażant, kaczka, gęś, gołąb grzywacz, zając Stachowo

7.30

Kol. J. Zaborowski Kol. B. Kretkiewicz Kol. J. Ooolski Polowania

Wigilijne

19. 07-08.01.2023 228

246

dzik, sarna, lis, jenot, piżmak, tchórz, kuna, norka amerykańska, bażant, Stachowo

7.30

Kol, W. Zmysłowski Kol. J. Opolski Kol. J. Zmysłowski
22. 21-22.01.2023 228

246

lis, jenot, tchórz, kuna, norka amerykańska, bażant, dzik Stachowo

7.30

Kol. B Kretkiewicz Kol. J. Opolski Kol. J. Zmysłowski

UWAGA:

 1. Zarząd zastrzega sobie zmiany w „Planie polowań zbiorowych” spowodowane: niskim stanem zwierzyny, warunkami atmosferycznymi, zaawansowaniem pozyskania zwierzyny, terminami polowań dewizowych, zarządzeniami służb weterynaryjnych i sanitarnych.
 2. Rodzaj zwierzyny do odstrzału podany w planie polowań może zostać zmieniony przed polowaniem przez Zarząd Koła, w zależności od bieżącej sytuacji łowieckiej.
 3. Zarząd koła może dokonać zmian osób prowadzących polowanie w przypadku ich choroby lub ważnych okoliczności wykluczających obecność.
 4. W polowaniach zbiorowych nie będą mogli wziąć udziału Koledzy, którzy nie byli na szkoleniu z bezpieczeństwa podczas WZCK lub podczas jednego z czterech treningów.
 5. W obwodach 228 i 246 wprowadzono zakaz polowań zbiorowych w związku z epidemią wścieklizny dlatego polowania będą się odbywać po cofnięciu zakazu przez Wojewodę.

W tych obwodach nie wolno również do odwołania polować z psami indywidualnie.

ŁOWCZY
WKŁ Nr 303 „WIARUS”
Tomasz BARTECZEK

PLAN  POLOWAŃ  ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO „WISŁA” w  PŁOCKU

Na sezon łowiecki  2022/2023

l.p. Data

polowania

Miejsce planowanego

         polowania

  Nr

obwodu

Gatunek zwierzyny

 do pozyskania

Nazwisko prowadzącego  

  Polowanie i Pomocnika

Rodzaj transportu podczas

Polowania.

1 14.10.2022 Dobra,Nakwasin,Liwin,

Reczyn,Gałki , Karwowo

263 Dzik , Lis ,bażant Jankowski Waldemar

Rajkowski Robert

Indywidualny -myśliwego
2 29.10.2022

Hubertowskie

Las Brwilno,Maszewo,

Mańkowo

230 Dzik, lis,

 

Jankowski Waldemar

Downarowicz Tomasz

Zbiorowy -koła
3 12.11.2022 Dobra,,Liwin

Reczyn,Gałki,Karwowo

263 Dzik ,lis , bażant ,

zając

Kużnicki Robert

Kużnicki Rafał

Indywidualny -myśliwego
4 27.11.2022 Las Brwilno.Maszewo,

Mańkowo ,Srebrna,

Wyszyna ,Kobierniki

230 Dzik , lis Jankowski Waldemar

Downarowicz Tomasz

Zbiorowy -koła
5 04.12.2022 Dobra,Nakwasin,Liwin

Gałki,Reczyn , Mąkolin

263 Dzik , zając , lis ,

bażant

Klucznik Michał

Kużnicki Robert

Indywidualny -myśliwego
6 10.12.2022 Reczyn,Karwowo,Gałki

Cybulin,Chodkowo.Dobra,

Nanwasin

263  Dzik , lis, zając,

bażant

Jankowski Waldemar

Kowalski Michał

Indywidualny -myśliwego
7 17.12.2022

Wigilijne

Las Brwilno,Maszewo,

Mańkowo

230 Dzik, lis, jenot

 

Jankowska Beata

Jankowski Waldemar

Zbiorowy  -koła
8 31.12.2022 Dzierżanowo,Gronice,

Dobra,Bulkowo,Liwin

263  Lis, zając, bażant Jankowski Waldemar

Michalak Andrzej

Indywidualny -myśliwego
9 07.01.2023

Nowo-Roczne

Las Brwilno,Maszewo,

Mańkowo.

230 Dzik, lis, bażant,

jenot

Jankowski Waldemar

Perkowski Krzysztof

Zbiorowy -koła
10 14.01.2023 Dobra,Nakwasin,Liwin,

Reczyn,Gałki,Mąkolin,,

Cebulin,Kiełtyki,               Karwowo Szlacheckie

263 Dzik , lis , bażant Podolski Piotr

Podolski Jan

Indywidualny -myśliwego
11 04.02.2023

Zakończenie

 Sezonu.

Las Brwilno,Maszewo,

Mańkowo,Stara Biała,

Wyszyna,Kobierniki

230 Lis, bażant Downarowicz Tomasz

Jankowski Waldemar

Indywidualny – myśliwego

 

Obwód 230 ZBIÓRKA – WIATA  LAS BRWILNO -GODZ.    8.00

Polowanie HUBERTOWSKIE  – WIATA  LAS Brwilno godz. 8.00

Polowanie NOWO-ROCZNE    –  WIATA LAS Brwilno   godz. 8.00

Obwód 263 ZBÓRKA – LAS GAŁKI  GODZ.  8.00

WAŻNE : Wszystkie polowania zbiorowe zostały wstrzymane decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 maja 2022r. W razie odwołania od tej decyzji polowania odbędą się wg. planu polowań na sezon 2022/2023

 

 

Grafik polowań, dokarmiania oraz prac na rzecz koła Łowieckiego im. św. Huberta 2022/2023.

GODZ. DATA OBWÓD RODZAJ ZWIERZYNY TEREN POLOWAŃ MIEJSCE ZBIÓRKI PROWADZĄCY UWAGI
8.00 01.10.22 251 Kaczki, gołąb­-grzywacz Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Andrzej Górczyński
8.00 02.10.22 251 Jelenie, dziki, lisy Tereny nadwiślańskie Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
9.00 08.10.22 251 Prace na rzecz Koła Białobrzegi Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 09.10.22 251 Jelenie, dziki, lisy Prawa strona Wł. Działka Białobrzegi Jarosiński Artur
8.00 15.10.22 251 Jelenie, dziki, lisy Lewa strona Wł. Działka Białobrzegi Lisiecki Dariusz
8.00 16.10.22 251 Jelenie, dziki, lisy Tereny nadwiślańskie Wł. Działka Białobrzegi Brygier Jarosław
8.00 22.10.22 251 Bażanty, kaczki, gęsi Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Andrzej Górczyński
8.00 23.10.22 251 Jelenie , dziki, lisy Prawa strona Wł. Działka Białobrzegi Kacner Jerzy
8.00 29.10.22 251 Bażanty ,kaczki ,gęsi Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Andrzej Gorczyński
8.00 30.10.22 251 Jelenie, dziki, lisy Lewa strona Wł. Działka Białobrzegi Jarosiński Artur
8.00 05.11.22 251 Jelenie, dziki, lisy Prawa Strona Wł. Działka Białobrzegi Krzysztof Wawrocki  HUBERTOWSKIE
8.00 06.11.22 251 Jelenie, dziki, lisy Lewa strona Wł. Działka Białobrzegi Lemański Grzegorz  HUBERTOWSKIE
7.30 13.11.22 251 jelenie, dziki, lisy KĘPA OŚNICKA Nad Rosicą Marian Gałczyński
9.00 19.11.22 251 DOKARMIANIE Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Trzciński Zdzisław
8.00 20.11.22 251 Jelenie, dziki, lisy Prawa strona Wł. Działka Białobrzegi Brygier Jarosław
8.00 26.11.22 251 Lisy, stogi Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Zdzisław Trzciński
8.00 27.11.22 251 Jelenie, dziki, lisy Lewa Strona Wł. Działka Białobrzegi Kacner Jerzy
7.30 03.12.22 251 Zające, bażanty, lisy Kanigowo, Małoszewo, Pepłowo Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 04.12.22 251 Jelenie, dziki, lisy Prawa Strona Wł. Działka Białobrzegi Lisiecki Dariusz
9.00 10.12.22 251 DOKARMIANIE Cały Teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
7.30 11.12.22 251 Jelenie, dziki, lisy KĘPA OŚNICKA Nad Rosicą Guzanek  Zbigniew
8.00 17.12.22 251 Bażanty, kaczki, lisy Cały Teren Wł. Działka Białobrzegi Andrzej Górczyński
8.00 18.12.22 251 Jelenie, dziki, lisy Lewa Strona Wł. Działka Białobrzegi Zenon Petera  WIGILIJNE
8.00 01.01.23 251 Jelenie, dziki, lisy Prawa Strona Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny  NOWOROCZNE
8.00 07.01.23 251 Jelenie, dziki, lisy Lewa Strona Wł. Działka Białobrzegi Wiciński Sławomir
8.00 08.01.23 251 Jelenie, dziki, lisy Prawa Strona Wł. Działka Białobrzegi Jarosiński Artur
8.00 14.01.23 251 Jelenie ,dziki, lisy Lewa Strona Wł. Działka Białobrzegi Lisiecki Dariusz
8.00 15.01.23 251 Jelenie, dziki, lisy Prawa strona Wł. Działka Białobrzegi Zdzisław Trzciński
9.00 21.01.23 251 Prace na rzecz koła Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 22.01.23 251 Lisy stogi Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 28.01.23 251 Bażanty, lisy Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Andrzej Górczyński
8.00 29.01.23 251 Lisy, stogi Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Zdzisław Trzciński
9.00 04.02.23 251 Prace na rzecz Koła Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 05.02.23 251 Lisy-stogi Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Zdzisław Trzciński
9.00 11.02.23 251 Prace na rzecz koła Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 12.02.23 251 lisy-stogi, nory Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Zdzisław Trzciński
8.00 18.02.23 251 lisy stogi Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Zenon Petera
8.00 19.02.23 251 bażanty, lisy Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Górczyński Andrzej
9.00 25.02.23 251 Prace na rzecz koła Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 26.02.23 251 lisy-stogi, nory Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
9.00 27.03.23 251 Prace na rzecz Koła Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny

 

Dojazd do miejsca zbiorki własnym środkiem transportu. Polowania rozpoczynamy o wyznaczonej godzinie. W polowaniu mogą uczestniczyć myśliwi, którzy mają aktualne zaświadczenia o przestrzelaniu broni i uczestniczyli w przeszkoleniu. W przypadku  kiedy prowadzący polowanie w danym dniu nie może prowadzić polowania zbiorowego z przyczyn niezależnych, ma obowiązek osobiście znaleźć zastępcę na swoje miejsce oraz powiadomić łowczego koła o zmianie prowadzącego polowanie.

UWAGA: chętni do wzięcia udziału w polowaniu na lisy przy stogach, proszeni są o telefoniczne potwierdzenie faktu na trzy dni przed polowaniem ze względów organizacyjnych. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych zamiast polowań na zające odbędą się polowania na dziki, lisy.

                                                                               Darz Bór

                                                                               Łowczy Koła

                                                                                Maciej Dolny

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

KOŁO MIŁOŚNIKÓW ŁOWIECTWA W WARSZAWIE

KOMUNIKAT NR. 4/2022

Koła Miłośników Łowiectwa w Warszawie

dotyczący polowań w sezonie 2022/2023

Zarząd Koła Miłośników Łowiectwa w Warszawie informuję o terminach polowań zbiorowych organizowanych w sezonie 2022/2023 na terenie obwodu łowieckiego 231 – Łubki.

Obwód 231 Łubki

Rozpoczęcie Polowania o godzinie 8:00.

Zakończenie polowania o godzinie 16:00.

Kontakt do Łowczego: Paweł Paradowski tel. 606 733 053

13 listopada 2022 27 listopada 2022 11 grudnia 2022
17/18 grudnia 2022 8 stycznia 2023 22 stycznia 2023

Polowania odbywać się będą w okolicy miejscowości położonych w Gminie Bulkowo oraz Gminie Staroźreby, uściślając:

Gmina Bulkowo: Blichowo, Chlebowo, Nowe Łubki, Sochacino – Badurki, Stare Łubki, Sochacino-Czyżewo, Sochacino- Praga, Słupca, Krzykosy,

Gmina Staroźreby: Słomkowo, Ostrzykowo, Szulbory

Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminów polowań z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe lub inne nieprzewidziane okoliczności.

KOŁO ŁOWIECKIE „WISŁA” w PŁOCKU

Informujemy, że polowanie z dnia 01-01-2022r. zostało przełożone na dzień 02-01-2022r.

 

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Koło Miłośników Łowiectwa w Warszawie

Rok założenia 1925 – Odznaczone złotym medalem zasługi łowieckiej

KOMUNIKAT NR. 7/2021

Koła Miłośników Łowiectwa w Warszawie

dotyczący polowań w sezonie 2021/2022

Zarząd Koła Miłośników Łowiectwa w Warszawie informują o dodatkowym terminie polowania zbiorowego organizowanego w sezonie 2021/2022 na terenie obwodu łowieckiego 251 – Łubki.

Obwód 251 Łubki

Rozpoczęcie Polowania o godzinie 8:00.

Zakończenie polowania o godzinie 16:00.

Kontakt do Łowczego: Paweł Paradowski tel. 606 733 053

01 Stycznia 2022

Polowania odbywać się będą w okolicy miejscowości położonych w Gminie Bulkowo oraz Gminie Staroźreby, uściślając:

Gmina Bulkowo: Blichowo, Chlebowo, Nowe Łubki, Sochacino – Badurki, Stare Łubki, Sochacino-Czyżewo, Sochacino- Praga, Słupca, Krzykosy,

Gmina Staroźreby: Słomkowo, Ostrzykowo, Szulbory

Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminów polowań z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe lub inne nieprzewidziane okoliczności.

Zarząd Koła chciałby jednocześnie przypomnieć, że na Walnym Zgromadzeniu naszego Koła podjęliśmy uchwałę o zmianie adresu. Dotychczasowy adres nie iest iuż obowiązującym do kontaktu z Kołem. Nowy adres to: ul, Bielawska 48 a m. 12, 05-520 Konstancin Jeziorna,

Z myśliwskim pozdrowieniem

„Darz Bór!”

 

Koło Łowieckie DANIEL Nr 55

ul. Miła 22 m.9 01-047 Warszawa

Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku

Gradowskiego 5
09-402 Płock

W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi informujemy, iż polowanie planowane w obwodzie 284 na dzień 18.12.2021, zostaje przełożone na dzień 23.12.2021.


KOMUNIKAT NR. 6/2021

Koła Miłośników Łowiectwa w Warszawie

dotyczący polowań w sezonie 2021/2022

Zarząd Koła Miłośników Łowiectwa w Warszawie informuję o , dodatkowym terminie polowania zbiorowego organizowanego w sezonie 2021/2022 na terenie obwodu łowieckiego 251 – Łubki.

Obwód 251 Łubki

Rozpoczęcie Polowania o godzinie 8:00.

Zakończenie polowania o godzinie 16:00.

Kontakt do Łowczego: Paweł Paradowski tel. 606 733 053

28 listopada 2021

Polowania odbywać się będą w okolicy miejscowości położonych w Gminie Bulkowo oraz Gminie Staroźreby, uściślając:

Gmina Bulkowo: Blichowo, Chlebowo, Nowe Łubki, Sochacino – Badurki, Stare Łubki, Sochacino-Czyżewo, Sochacino- Praga, Słupca, Krzykosy,

Gmina Staroźreby: Słomkowo, Ostrzykowo, Szulbory

Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminów polowań z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe lub inne nieprzewidziane okoliczności.

Zarząd Koła chciałby jednocześnie przypomnieć, że na Walnym Zgromadzeniu naszego Koła podjęliśmy uchwałę o zmianie adresu. Dotychczasowy adres nie jest już obowiązującym do kontaktu z Kołem. Nowy adres to: ul. Bielawska 48 a m. 12. 05-520 Konstancin Jeziorna.

Z myśliwskim pozdrowieniem

„Darz Bór!”

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
Nr 303 „WIARUS”
ul. Szczęsna 26
02-454 Warszawa

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH WKŁ Nr 303 „WIARUS”
W SEZONIE ŁOWIECKIM 2021/2022

Lp. Data Miejsce polowania Rozpoczęcie / zakończenie polowania Uwagi
1. 13-14.11.2021 Teren obwodu łowickiego 250 do godziny 11.00,

od godziny 11.15 teren obwodu 283.

7.30/17:00
2. 27-28.11.2021 Teren obwodu łowickiego 250 do godziny 11.00, od godziny 11.15 teren obwodu 283. 7.30/17:00
3. 4-5.12.2021 Teren obwodu łowickiego 250 do godziny 11.00, od godziny 11.15 teren obwodu 283. 7.30/17:00
4. 11-12.12.2021 Teren obwodu łowickiego 250 do godziny 11.00, od godziny 11.15 teren obwodu 283. 7.30/17:00
5. 18-19.12.2021 Teren obwodu łowickiego 250 do godziny 11.00, od godziny 11.15 teren obwodu 283. 7.30/17:00
6. 02.01.2022 Teren obwodu łowickiego 250 do godziny 11.00, od godziny 11.15 teren obwodu 283. 7.30/17:00
7. 08-09.01.2022 Teren obwodu łowickiego 250 do godziny 11.00, od godziny 11.15 teren obwodu 283. 7.30 /17:00
8. 22-23.01.2022 Teren obwodu łowickiego 250 do godziny 11.00, od godziny 11.15 teren obwodu 283. 7.30/17:00

UWAGA:

 1. Zarząd zastrzega sobie zmiany w „Planie polowań zbiorowych” spowodowane: niskim stanem zwierzyny, warunkami atmosferycznymi, zaawansowaniem pozyskania zwierzyny, terminami polowań dewizowych, zarządzeniami służb weterynaryjnych i sanitarnych.
 2. Polowania w obwodach nr 250 i 283 będą odbywać w soboty lub niedziele w zależności od panujących warunków atmosferycznych w uzgodnieniu z Podłowczym.

ŁOWCZY

WKŁ Nr 303 „WIARUS”

Tomasz BARTECZEK

Grafik polowań, dokarmiania oraz prac na rzecz koła Łowieckiego im. św. Huberta 2021/2022.

GODZ. DATA OBWÓD RODZAJ ZWIERZYNY TEREN POLOWAŃ MIEJSCE ZBIÓRKI PROWADZĄCY UWAGI
17.00 01.09.2021 285 kaczki, gołębie-grzywacz cały teren Wł. Działka Białobrzegi Zenon Petera
8.00 05.09.2021 285 kaczki, gołębie-grzywacz cały teren Wł. Działka Białobrzegi Andrzej Górczyński
8.00 12.09.2021 285 kaczki, gołębie-grzywacz cały teren Wł. Działka Białobrzegi Roman Kowalski
8.00 19.09.2021 285 kaczki, gołębie-grzywacz cały teren Wł. Działka Białobrzegi Jerzy Kacner
9.00 26.09.2021 285 prace na rzecz Koła cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 03.10.2021 285 jelenie, dziki, lisy Prawa strona Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 10.10.2021 285 jelenie, dziki, lisy Lewa strona Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 17.10.2021 285 jelenie , dziki, lisy Prawa strona Wł. Działka Białobrzegi Boguś Wiśniewski
8.00 24.10.2021 285 jelenie, dziki, lisy Lewa strona Wł. Działka Białobrzegi Zdzisław Trzciński
9.00 31.10.2021 285 dokarmianie cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 06.11.2021 285 jelenie, dziki, lisy Prawa strona Wł. Działka Białobrzegi Zenon Petera  HUBERTOWSKIE
8.00 07.11.2021 285 jelenie, dziki, lisy Lewa strona Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny  Hubertowskie
7.30 14.11.2021 285 jelenie, dziki, lisy Kępa Ośnicka Nad Rosicą Marian Gałczyński
8.00 20.11.2021 285 bażanty, lisy Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Andrzej Górczyński
8.00 21.11.2021 285 jelenie, dziki, lisy Prawa strona Wł. Działka Białobrzegi Boguś Wiśniewski
9.00 27.11.2021 285 dokarmianie Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 28.11.2021 285 jelenie, dziki, lisy Lewa Strona Wł. Działka Białobrzegi Zdzisław Trzciński
7.30 05.12.2021 285 zające, lisy Kosino, Ramutowo, Sambórz U kolegi Janusza Patory Maciej Dolny
9.00 11.12.2021 285 prace na rzecz Koła Cały teren Wł.Działka Białobrzegi Zdzisław Trzciński
7.30 12.12.2021 285 jelenie, dziki, lisy Kępa Ośnicka Nad Rosicą Marian Gałczyński
9.00 18.12.2021 285 dokarmianie cały teren Wł. Działka Białobrzegi Zdzisław Trzciński
8.00 19.12.2021 285 jelenie, dziki, lisy Prawa Strona Wł. Działka Białobrzegi Zenon Petera  WIGILIJNE
8.00 01.01.2022 285 jelenie, dziki, lisy Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny  Noworoczne
8.00 02.01.2022 285 bażanty, lisy cały teren Wł. Działka Białobrzegi Roman Kowalski
8.00 08.01.2022 285 jelenie, dziki, lisy prawa strona Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 09.01.2022 285 Jelenie, dziki, lisy Lewa strona Wł. Działka Białobrzegi Zdzisław Trzciński
9.00 15.01.2022 285 prace na rzecz Koła Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 16.01.2022 285 bażanty, lisy Prawa strona Wł. Działka Białobrzegi Górczyński Andrzej
8.00 22.01.2022 285 lisy-stogi cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 23.01.2022 285 lisy stogi Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
7.30 30.01.2022 285 bażanty, lisy Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Andrzej Górczyński
8.00 05.02.2022 285 lisy, stogi Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Jerzy Kacner
9.00 06.02.2022 285 prace na rzecz Koła cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 12.02.2022 285 lisy-stogi cały teren Wł. Działka Białobrzegi Zdzisław Trzciński
8.00 13.02.2022 285 bażanty, lisy cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 27.02.2022 285 lisy-stogi, nory cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 05.03.2022 285 lisy stogi cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej dolny
8.00 06.03.2022 285 bażanty, lisy cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
9.00 13.03.2022 285 Prace na rzecz koła cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
8.00 20.03.2022 285 lisy-stogi, nory Cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny
9.00 27.03.2022 285 Prace na rzecz Koła cały teren Wł. Działka Białobrzegi Maciej Dolny

Dojazd do miejsca zbiorki własnym środkiem transportu. Polowania rozpoczynamy o wyznaczonej godzinie. W polowaniu mogą uczestniczyć myśliwi, którzy mają aktualne zaświadczenia o przestrzelaniu broni i uczestniczyli w przeszkoleniu. W przypadku  kiedy prowadzący polowanie w danym dniu nie może prowadzić polowania zbiorowego z przyczyn niezależnych, ma obowiązek wyznaczyć zastępcę .

UWAGA: chętni do wzięcia udziału w polowaniu na lisy przy stogach, proszeni są o telefoniczne potwierdzenie faktu na trzy dni przed polowaniem ze względów organizacyjnych. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych zamiast polowań na zające odbędą się polowania na dziki, lisy.

Uzupełnienie planu polowań

W związku z dużą ilością dokonania odstrzału sanitarnego dzików zarząd koła postanowił w dniu 30.10.2021 r. dokonać odstrzału
w dzierżawionym przez koło obwodzie łowieckim nr 285 na terenie gmin Bodzanów oraz Słupno. Spotkanie myśliwych o godzinie 8:00 w siedzibie koła w Białobrzegach gmina Bodzanów.  

                                                                               Darz Bór

                                                                               Łowczy Koła

                                                                                Maciej Dolny

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „TROP-PŁOCK” sezon 2021/2022

Lp Data Obw. Gatunek

zwierzyny

Prowadzący i zastępca Łowisko Godz. Miejsce zbiórki Telefon

kontaktowy

Uwagi
1 23.10.21 261 Dzień Gospodarczy szkolenie BHP 8.00 Czerniewo – siedziba 501 609 900 Sobota
2 07.11.21 261 Dzik, kaczka, lis, jenot, bażant Hubert

Nowakowski

Jacek

Gackowski

Czerniewo, Łoniewo. Woźniki, Rogozino. Radzanowo, Chełstowo. Szczytno, Białkowo. Goślice. Nowe Golczewo, Tchórz. Ślepków o. Chomętowo. Boryszewo, Męczenino, Tchórz, Mirosław. Dźwicrzno. Brochocin 7.30/

15.30

Czerniewo – siedziba 501 609 900 Hubertowskie
3 21.11.21 261 Zając -ew. dzik, kaczka, lis. jenot, bażant Hubert

No w akow ski Jacek

Gackowski

Czerniewo, Łoniewo, Woźniki, Rogozino. Radzanowo. Chełstowo, Szczytno, Białkowo, Goślice, Nowe Gulczewo,

Tchórz, Slepkowo, Chomętowo, Boryszewo, Męczenino, Tchórz, Mirosław, Dźwierzno, Brochocin.

7.30/

16.00

Czerniewo – siedziba 501 609 900 Niedziela
4 05.12.20 261 Zając ew. dzik, kaczka, lis, jenot, bażant Hubert

Nowakowski

Jacek

Gackowski

Czerniewo, Łoniewo, Woźniki, Rogozino, Radzanowo, Chełstowo, Szczytno, Białkowo, Goślice, Nowe Gulczewo,

Tchórz, Slepkowo, Chomętowo, Boryszewo, Męczenino, Tchórz, Mirosław. Dźwierzno. Brochocin.

7.30/

16.00

Czerniewo – siedziba 501 609 900 Niedziela
5 19.12.21 261 Dzik, lis, bażant, jenot, kaczka, ew. zając rezerwowy tennin. Hubert

Nowakowski

Jacek

Gackowski

Czerniewo, Łoniewo, Woźniki, Rogozino, Radzanowo, Chełstowo, Szczytno, Białkowo, Goślice, Nowe Gulczewo,

Tchórz, Slepkowo, Chomętowo, Boryszewo, Męczenino, Tchórz, Mirosław, Dźwierzno, Brochocin.

7.30/

14.00

Czerniewo – siedziba 501 609 900 Wigilijne

Polowanie do

godz. 14.00

6 22.01.22 261 Dzik, lis, bażant, jenot. Hubert

Nowakowski

Jacek

Gackowski

Czerniewo. Łoniewo, Woźniki, Rogozino, Radzanowo, Chełstowo. Szczytno, Białkowo, Goślice, Nowe Gulczewo,

Tchórz, Slepkowo, Chomętowo, Boryszewo, Męczenino, Tchórz, Mirosław. Dźwierzno, Brochocin.

7.30/

16.00

Czerniewo – siedziba 501 609 900 Sobota

Obowiązuje zasada telefonicznego potwierdzenia udziału myśliwych do czwartku godz. 20.00 u prowadzącego polowania zbiorowe.

Planuje się dwa polowania na zające terminach uzależnionych od pogody.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH WKŁ 310 „SOBÓL” W SEZONIE 2021/2022

L.p. Data

polowania

Nr

obw.

Zwierzyna do pozyskania Godz.

zbiórki

Miejsce zbiórki Teren polowania Prowadzący Uwagi
1. 05.09.21 /n/ 119

234

Kaczki, drapieżniki 8.00

8.00

Domek Myśliwski Domek Prezesa Cały teren Łowczy

Podłowczy

2. 19.09.21/n/ 234 Kuropatwy, drapieżniki, kaczki 8.00 Domek Prezesa Cały teren Podłowczy
3. 9.10.21 /s / 234 Kuropatwy, drapieżniki, bażanty, kaczki, 8.00 Domek Prezesa Cały teren Kol. R. Pietrzak
4. 6.11.21 /s/ 119 Dziki, drapieżniki, bażanty, kaczki 8.00 Domek Myśliwski Hubertowskie -cały teren Podłowczy
5. 14.ll.217n/ 234 Dziki, drapieżniki, bażanty, kaczki 8.00 Domek Prezesa Cały teren Kol. Wiceprezes
6. 27.11.21/s/ 234 Drapieżniki, kaczki, bażanty, zające, dziki 8:00 Domek Prezesa Cały teren Kol. R. Pietrzak
7. 4.12.21 /s/ 234 Zające, dziki, drapieżniki, bażanty, kaczki 8.00 Domek Prezesa Cały teren Podłowczy
8. 12.12.21/n/ 234 Zające, dziki, drapieżniki, bażanty, kaczki 8.00 Domek Prezesa Cały teren Kol. R. Pietrzak
9. 18.12.21/s/ 234 Zające, dziki, drapieżniki, bażanty, kaczki 8.00 Domek Prezesa Wigilijne – cały teren V-c Prezes i/lub Kol. R. Pietrzak
10. 26.12.21 hJ 234

119

Dziki, drapieżniki, bażanty, samy, zające

Dziki, drapieżniki, bażanty

8:00 Domek Prezesa Domek Myśliwski Cały teren Podłowczy

Łowczy

11. 01.01.2022 119

234

Drapieżniki, bażanty, dziki, sarny 10.00 Domek Myśliwski Domek Prezesa Noworoczne – cały teren Cały teren Kol. B. Charzyński Podłowczy
12. 08.01.22 /s / 119 Drapieżniki, dziki, bażanty, samy 8.00 Domek Myśliwski Cały teren Łowczy
13. 9.01.22/ n / 234 Drapieżniki, dziki, bażanty, sarny 8.00 Domek Prezesa Cały teren Podłowczy
14. 15.01.22/s/ 16.01.22 /n/ 119

234

Drapieżniki, bażanty Drapieżniki, bażanty 8:00 Domek Myśliwski Domek Prezesa Cały teren Łowczy Kol. R. Pietrzak
15. 29.01.22  /s/

30.01.22  /n/

119

234

Drapieżniki, bażanty Drapieżniki, bażanty 8:00 Domek Myśliwski Domek Prezesa Cały teren Kol. Gadziński Podłowczy

Kol. myśliwy zgłasza chęć uczestnictwa w polowaniu zbiorowym do prowadzącego polowanie do czwartku włącznie przed dniem polowania. Proszę o punktualne przybycie na zbiórkę – godz. 8.00 (patrz Plan Polowań) rozpoczęcie odprawy.

W przypadku nieobecności na polowaniu prowadzącego podanego w planie polowań polowanie winien poprowadzić obecny na polowaniu członek Zarządu lub strażnik obwodu.

W myśl Regulaminu Polowań myśliwy powinien posiadać widoczny jaskrawy element na ubraniu i aktualne dokumenty uprawniające do posiadania broni i wykonywania polowania.

Polowanie na ptactwo zgodnie z odstrzałem i regulaminem polowań.

Polowania na zające – nie więcej niż 4 w sezonie w zależności od warunków atmosferycznych.

Piotr Kirczuk – Łowczy Koła

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
Nr 303 „WIARUS”
ul. Szczęsna 26
02 – 454 Warszawa

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH WKŁ Nr 303 „WIARUS”
W SEZONIE ŁOWIECKIM 2021/2022

Lp. Data Miejsce polowania Rozpoczęcie / zakończenie polowania
1. 4-5.09.2021 Teren obwodów łowickich 250 i 283 7.30 / 17:00
2. 18-19.09.2021 Teren obwodów łowickich 250 i 283 7.30 / 17:00
3. 9-10.10.2021 Teren obwodów łowickich 250 i 283 7.30 / 17:00
4. 23-24.10.2021 Teren obwodów łowickich 250 i 283 7.30 / 17:00
7. 13-14.11.2021 Teren obwodów łowickich 250 i 283 7.30 / 17:00
9. 27-28.11.2021 Teren obwodów łowickich 250 i 283 7.30 / 17:00
11. 4-5.12.2021 Teren obwodów łowickich 250 i 283 7.30 / 17:00
12. 11-12.12.2021 Teren obwodów łowickich 250 i 283 7.30 / 17:00
14. 18-19.12.2021 Teren obwodów łowickich 250 i 283 7.30 / 17:00
16. 02.01.2022 Teren obwodów łowickich 250 i 283 7.30 / 17:00
19. 08-09.01.2022 Teren obwodów łowickich 250 i 283 7.30 / 17:00
22. 22-23.01.2022 Teren obwodów łowickich 250 i 283 7.30 / 17:00

UWAGA:

 1. Zarząd zastrzega sobie zmiany w „Planie polowań zbiorowych” spowodowane: niskim stanem zwierzyny, warunkami atmosferycznymi, zaawansowaniem pozyskania zwierzyny, terminami polowań dewizowych, zarządzeniami służb weterynaryjnych i sanitarnych.
 2. Polowania w obwodach nr 250 i 283 będą odbywać w soboty lub niedziele w zależności od panujących warunków atmosferycznych w uzgodnieniu z Podłowczym.

ŁOWCZY

WKŁ Nr 303 „WIARUS”

Tomasz BARTECZEK

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO „WISŁA” w PŁOCKU na sezon łowiecki 2021/2022

l.p. Data

polowania

Miejsce planowanego polowania Nr

obwodu

Gatunek zwierzyny do pozyskania Nazwisko prowadzącego Polowanie i Pomocnika Rodzaj transportu podczsts Polowania.
1 23.10.2021 Dobra,Nakwasin,Liwin, Reczyn,Gałki, Karwowo 299 Dzik , Lis ,bażant Jankowski Waldemar Rajkowski Robert Indywidualny -myśliwego
2 30.10.2021

Hubertowskie

Las Brwilno,Maszewo, Mańkowo 252 Dzik, lis, jenot, Jankowski Waldemar Downarowicz Tomasz Zbiorowy -koła
3 13 11.2021 Dobra,Nakwasin,Liwin Reczyn,Gałki,Karwowo 299 Dzik ,bs , bażant, zając ; Kużnicki Robert Kużnicki Rafał Indywidualny -myśliwego
4 27.11.2021 Las Brwilno.Maszewo, Mańkowo, Srebrna, Wyszyna .Kobiemiki 252 Dzik , lis Jankowski Waldemar Kużnicki Marek Zbiorowy -koła
5 04.12.2021 Dobra,Nakwasin,Liwin Gałki,Reczyn , Mąko lin 299 Dzik , zając , lis , bażant Klucznik Michał Kużnicki Robert Indywidualny -myśliwego
6 11.12.2021 Reczyn,Karwowo,Gałki

Cybulin,Chodkowo.Dobrź

Nanwasin

299 Lis, zając, bażant Jankowski Waldemar Kowalski Michał Indywidualny -myśliwego
7 18.12.2018

Wigilijne

Las Brwilno,Maszewo, Mańkowo 252 Dzik, lis, jenot Jankowska Beata Jankowski Waldemar Zbiorowy -koła
8 01.01.2022 Dzierżanowo,Gronice, Dobra,Bulkowo,Liwin 299 Lis, zając, bażant Jankowski Waldemar Michalak Andrzei Indywidualny -myśliwego
9 08.01.2022

Nowo-Roczne

Las Brwilno,Maszewo, Mańkowo. 252 Dzik, lis, bażant, jenot Jankowski Waldemar Perkowski Krzysztof Zbiorowy -koła
10 22.01.2022 Dobra,Nakwasin,Liwin, Reczyn,Gałki,Mąkolin,, Cebulin,Kiełtyki, Karwowo Szlacheckie 299 Lis, bażant Podolski Piotr Podolski Jan Indywidualny -myśliwego
11 05.02.2022

Zakończenie

Sezonu.

Las Brwilno,Maszewo, Mańkowo,Stara Biała, Wyszyna,Kobiemiki 252 Lis, bażant Downarowicz Tomasz Jankowski Waldemar Indywidualny – myśliwego

Obwód 252 ZBIÓRKA – WIATA LAS BRWILNO -GODZ. 8.00

Polowanie HUBERTOWSKIE – WIATA LAS Brwilno godz. 8.00

Obwód 299 ZBÓRKA – LAS GAŁKI GODZ. 8.00

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Koło Miłośników Łowiectwa w Warszawie

Rok założenia 1925 – Odznaczone złotym medalem zasługi łowieckiej

 

KOMUNIKAT NR. 4/2021

Koła Miłośników Łowiectwa w Warszawie

dotyczący polowań w sezonie 2021/2022

Zarząd Koła Miłośników Łowiectwa w Warszawie informuję o terminach polowań zbiorowych organizowanych w sezonie 2021/2022 na terenie obwodu łowieckiego 251 – Łubki.

Obwód 251 Łubki

Rozpoczęcie Polowania o godzinie 8:00.

Zakończenie polowania o godzinie 16:00.

Kontakt do Łowczego: Paweł Paradowski tel. 606 733 053

14 listopada 2021

4 grudnia 2021

18 grudnia 2021

15 stycznia 2022

29 stycznia 2022

Polowania odbywać się będą w okolicy miejscowości położonych w Gminie Bulkowo oraz Gminie Staroźreby, uściślając:

Gmina Bulkowo: Blichowo, Chlebowo, Nowe Łubki, Sochacino – Badurki, Stare Łubki, Sochacino-Czyżewo, Sochacino- Praga, Słupca, Krzykosy,

Gmina Staroźreby: Słomkowo, Ostrzykowo, Szulbory

Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminów polowań z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe lub inne nieprzewidziane okoliczności.

Zarzad Koła chciałby jednocześnie przypomnieć, że na Walnym Zgromadzeniu naszego Koła podjęliśmy uchwałę o zmianie adresu. Dotychczasowy adres nie iest iuż obowiązującym do kontaktu z Kołem.

Nowy adres to: ui. Bielawska 48 a m. 12, 05-520 Konstancin Jeziorna.

Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór!”

Koło Łowieckie DANIEL Nr 55

ul. Miła 22 m.9 01-047 Warszawa

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022

 

Data Obw. Godz. Miejsce zbiórki Rodzaj zwierzyny Prowadzący Organizacja ogniska/pokot
16.X.2021 284 800 Dobra Bażanty, dziki

kaczki, lisy

Bartłomiej Górczyński   Prowadzący pol.
6.XI.2021

Hubertowskie

284 800     Łętowo Bażanty, dziki

zające, kaczki, lisy

  Hubert Panek Prowadzący pol.
27.XI.2021 284 800 Łętowo Dziki, zające, lisy, kaczki, bażanty Paweł Winnicki Prowadzący pol.
4.XII.2021 284 800 Łętowo Dziki, zające, lisy, kaczki, bażanty Jacek Winnicki Prowadzący pol.
18.XII.2021

Wigilijne

284 800 Łętowo Dziki, zające, lisy, bażanty Konrad Panek Prowadzący pol.
20.I.2022 284 800 Łętowo Dziki, drapieżniki, bażanty Członek Zarządu Prowadzący pol.
12.II.2022 284 800 Łętowo Bażanty, dziki, lisy Członek Zarządu Prowadzący pol.

Oznaczenia obwodów: 284 – Bodzanów,          

Kontakt tel. Łowczy (tel. 022 7746970; 604234865).

                                                                                                                      Darz Bór

                                                                                                                      Zarząd Koła

Terminy polowań zbiorowych

Zgodnie z art. 42ab. ust. 2 Ustawy Prawo Łowieckie, Wójt Gminy Bulkowo podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego na rok 2019/2020 przekazane przez dzierżawców obwodów łowieckich.

Wojskowe Koło Łowieckie 310 „SOBÓL” – pobierz informację

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 303 „WIARUS” – pobierz informację

Koło Łowieckie im. Św. Huberta w Płocku – pobierz informację

 

 

 

 

 

Polowanie sanitarne na dziki

Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej przy Ministerstwie Środowiska Zarząd Koła Łowieckiego TROP PŁOCK informuje, że w dniu 26 stycznia 2019 w godz. 8.00 do 15.00 na terenie obwodu łowieckiego 261 zostanie zorganizowane polowanie zbiorowe na dziki. Polowanie planuje się wykonać w miejscowościach Radzanowo, Ślepkowo Królewskie, Chomętowo, Woźniki, Goślice,  Tchórz, Męczenino, Chełstowo, Szczytno. Polowanie organizowane jest  w celu eliminacji dzików w związku z zagrożeniem ASF. Prowadzący polowanie Jan Dziewulski.

 

 

 

Informacja

W związku z zaleceniem przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Płocku polowania zbiorowego wielkoobszarowego w dniu 12.01.2019 r.  poniżej podajemy aneks do Planu Polowań na bieżący sezon WKŁ Nr 310 „Soból”, w którym to polowanie w obwodzie 234 jest uwzględnione.

Piotr Kirczuk – Łowczy

Kliknij aby zobaczyć aneks

 

 

Informacja

Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej przy Ministerstwie Środowiska  Zarząd Koła Miłośników Łowiectwa w Warszawie informuje, że w dniu 12 stycznia 2019 w godz.8.00 do 15.00 na terenie obwodu łowieckiego 251  zostanie zorganizowane polowanie zbiorowe na dziki . Polowanie organizujemy w celu eliminacji dzików w związku z zagrożeniem ASF.

Łowczy Koła Zenon Warda

 

 

Informacja

Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej przy Ministerstwie Środowiska  Zarząd Koła Łowieckiego TROP PŁOCK informuje, że w dniu 12 stycznia 2019 w godz.8.00 do 15.00 na terenie obwodu łowieckiego 261  zostanie zorganizowane polowanie zbiorowe na dziki . Polowanie organizujemy w celu eliminacji dzików w związku z zagrożeniem ASF.

Prezes Koła Jacek Gackowski

 

 

Informacja

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 303 „WIARUS” w Warszawie informuje, iż polowanie pierwotnie zaplanowane na dni 5-6 stycznia 2018 r. w planie polowań zbiorowych, na terenie dzierżawionych przez nasze koło obwodów nr 250 i 283, odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 r. Miejsce i godzina zbiórki oraz prowadzący nie ulegają zmianie.

Zmiana spowodowana jest zarządzeniem przez Zarząd Okręgowy PZŁ wielkoobszarowego polowania na dziki we wszystkich obwodach okręgu jednocześnie w dniu 12 stycznia 2018 r., zgodnie z ustaleniami z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Głównym Lekarzem Weterynarii oraz Przewodniczącym Zarządu Głównego PZŁ.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór

Jakub Papuga
Sekretarz WKŁ303 WIARUS

 

 

Informacja

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 303 „WIARUS” w Warszawie informuje, iż polowanie zaplanowane na dzień 9 grudnia 2018 r. w planie polowań zbiorowych, na terenie dzierżawionych przez nasze koło obwodów nr 250 i 283, odbędzie się w dniu 8 lub 9 grudnia 2018 r., ze względu na możliwe trudności organizacyjne.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór

Jakub Papuga
Sekretarz WKŁ303 WIARUS

 

 

Terminy polowań zbiorowych

Zgodnie z art. 42ab. ust. 2 Ustawy Prawo Łowieckie, Wójt Gminy Bulkowo podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego na rok 2018/2019 przekazane przez dzierżawców obwodów łowieckich.

Wojskowe Koło Łowieckie 310 „SOBÓL” – poberz informację

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 303 „WIARUS” – pobierz informację

Koło Łowieckie „TROP-PŁOCK” – pobierz informację

Koło Łowieckie „WISŁA” – pobierz informację

Koło Łowieckie DANIEL Nr 55 – pobierz informację

Koło Miłośników Łowiectwa w Warszawie – pobierz informację

 

 

Informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu

Zgodnie z art. 426 ust. 1e ustawy Prawo Łowieckie, Wójt Gminy Bulkowo podaje do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 

Koło Miłośników Łowiectwa w Warszawie – pobierz informację

Koło Łowieckie Nr 55 „Daniel” – pobierz informację