Komisje Rady Gminy

  1. Komisja Rewizyjna

  – Jolanta Ewa Leszczyńska  – przewodnicząca

  – Agata Bogumiła Pijankowska – członek

  – Jacek Marciniak – członek

  – Justyna Dominiak – członek

  – Roman Boczkowski – członek

  1. Komisja ds. Budżetu

  – Andrzej Cytacki – przewodniczący

  – Mieczysław Józwiak – członek

  – Jarosław Matuszewski – członek

  – Tomasz Tybuś – członek

  – Tadeusz Józef Fabianowicz

  1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

  – Tomasz Tybuś    – przewodniczący

  – Justyna Dominiak – członek

  – Ryszard Marciniak – członek

  – Agata Grabarczyk – członek

  – Tadeusz Józef Fabianowicz – członek

  – Jacek Marciniak – członek

  – Roman Boczkowski – członek

  – Adam Stasiak – członek

  – Jolanta Leszczyńska –członek

  1. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu

  – Agata Bogumiła Pijankowska   – przewodniczący

  – Roman Boczkowski – członek

  – Adam Stasiak – członek

  – Mieczysław Józwiak – członek

  – Roman Dominik Sztendur – członek

  1. Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych

  – Mieczysław Józwiak  – przewodniczący

  – Justyna Dominiak – członek

  – Ryszard Marciniak – członek

  – Agata Grabarczyk – członek

  – Roman Dominik Sztendur – członek

  1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

  – Justyna Dominiak – przewodnicząca

  – Adam Stasiak – członek

  – Andrzej Cytacki – członek