Komisje Rady Gminy kadencja 2024-2029

 1. Komisja Rewizyjna
 • Roman Boczkowski  – przewodniczący
 • Agata Grabarczyk – członek
 • Jan Natkowski – członek
 • Tadeusz Józef Fabianowicz – członek
 • Mieczysław Józwiak – członek
 1. Komisja ds. Budżetu
 • Andrzej Cytacki – przewodniczący
 • Mieczysław Józwiak – członek
 • Andrzej Bogdan Krokowski – członek
 • Tomasz Tybuś – członek
 • Tadeusz Józef Fabianowicz
 1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 • Tomasz Tybuś    – przewodniczący
 • Waldemar Kajka – członek
 • Ryszard Marciniak – członek
 • Agata Grabarczyk – członek
 • Tadeusz Józef Fabianowicz – członek
 • Arkadiusz Sobótka – członek
 • Roman Boczkowski – członek
 • Adam Stasiak – członek
 • Jan Natkowski –członek
 1. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu
 • Agata Grabarczyk – przewodnicząca
 • Dawid Gradecki – członek
 • Adam Stasiak – członek
 • Arkadiusz Sobótka – członek
 • Roman Dominik Sztendur – członek
 1. Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych
 • Mieczysław Józwiak  – przewodniczący
 • Dawid Gradecki – członek
 • Ryszard Marciniak – członek
 • Agata Grabarczyk – członek
 • Roman Dominik Sztendur – członek
 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 • Waldemar Kajka – przewodniczący
 • Adam Stasiak – członek
 • Andrzej Cytacki – członek