Szanowni Mieszkańcy,

informuję, że Gmina Bulkowo zawarła porozumienie z Wojewódzkim Fun-duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przed-miocie wsparcia realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” przez samorządy gminne.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem wyznaczona osoba będzie udzie-lała mieszkańcom Gminy Bulkowo pomocy przy wypełnieniu i składaniu wniosków o dofinansowanie.
W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny, z którego mogą korzystać mieszkańcy Gminy Bulkowo zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Punkt konsultacyjny mieści się w budynku Urzędu Gminy Bulkowo,
ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, pok. 24 (parter)
Można z niego korzystać, najlepiej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj:
Poniedziałek: 7:15-15:15
Wtorek: 7:15 – 15:15
Środa: 7:15 – 15:15
Czwartek: 8:00 – 17:00
Piątek: 8:00 – 15:00
Dane osoby wyznaczonej do obsługi punktu konsultacyjnego:
Pan Krzysztof Tyski – kontakt: 573 488 983, k.tyski@bulkowo.pl

Pomoc będzie udzielana w zakresie:
• rejestracji na Portalu Beneficjenta, wypełnieniu i wysłaniu wniosku w formie elektronicznej,
• zapoznania z zasadami Programu „Czyste Powietrze” i dokumentami z nimi związanymi,
• wsparcia przy skompletowaniu wniosku o dofinansowanie,
• weryfikacji samodzielnie sporządzonego i przedłożonego w Urzędzie Gminy wniosku pod kątem kompletności i spełnienia wymagań formalnych, weryfikacja poprawności rachunkowej, prawidłowości dołączonych dokumentów.

Tabela Czyste Powietrze

Poniżej przydatne linki.

„Czyste powietrze”

Ulotka „Czyste Powietrze”

„Mój prąd”

Stop smog

Zarządzenie Wójta Gminy Bulkowo w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Bulkowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bulkowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bulkowo

Czyste powietrze w Gminie Bulkowo