Wyniki głosowań na III Sesji Rady Gminy w dniu 20.06.2024 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na II Sesji Rady Gminy w dniu 21.05.2024 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na I Sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2024 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LXVII Sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2024 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LXVI Sesji Rady Gminy w dniu 22.02.2024 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LXV Sesji Rady Gminy w dniu 23.01.2024 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LXIV Sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2023 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LXIII Sesji Rady Gminy w dniu 11.12.2023 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LXII Sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2023 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LXI Sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2023 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LX Sesji Rady Gminy w dniu 13.09.2023 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LIX Sesji Rady Gminy w dniu 21.08.2023 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LVIII Sesji Rady Gminy w dniu 18.07.2023 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LVII Sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2023 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LVI Sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2023 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LV Sesji Rady Gminy w dniu 24.04.2023 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LIV Sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2023 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2023 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LII Sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2023 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na LI Sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2022 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na L Sesji Rady Gminy w dniu 20.12.2022 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XLIX Sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2022 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XLVIII Sesji Rady Gminy w dniu 17.11.2022 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XLVII Sesji Rady Gminy w dniu 26.10.2022 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XLVI Sesji Rady Gminy w dniu 13.09.2022 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XLV Sesji Rady Gminy w dniu 23.08.2022 r.

Temat głosowania Zmiana nazwy uchwały w punkcie 7 podpunkt f)
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK
Temat głosowania Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK
Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r.
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nadułki – Majdany”
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK


 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK
Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie oraz zmiany uchwały Nr 143/XVI/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

Wyniki głosowań na XLIV Sesji Rady Gminy w dniu 20.07.2022 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XLIII Sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2022 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XLII Sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2022 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XLI Sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2022 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XL Sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2022 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XXXIX Sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2022 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XXXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 27.01.2022 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XXXVII Sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2021 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XXXV Sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2021 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 18.11.2021 r.

Pobierz wyniki

Wyniki głosowań na XXXIII Sesji Rady Gminy w dniu 26.10.2021 r.

Pobierz wyniki


Wyniki głosowań na XXXII Sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2021 r.

Pobierz wyniki


Wyniki głosowań na XXXI Sesji Rady Gminy w dniu 22.07.2021 r.

Pobierz wyniki


Wyniki głosowań na XXX Sesji Rady Gminy w dniu 13.07.2021 r.

Pobierz wyniki


Wyniki głosowań na XXIX Sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2021 r.

Pobierz wyniki


Wyniki głosowań na XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 01.06.2021 r.

Pobierz wyniki

 

Wyniki głosowań na XXVII Sesji Rady Gminy w dniu 06.05.2021 r.
Pobierz wyniki

 

Temat głosowania Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK
Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2023
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zamiennej
dokumentacji projektowej adaptacji budynku po byłej szkole w Nowych Łubkach”
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacje centralnego
ogrzewania wraz z instalacjami zbiornikowymi gazu płynnego z pojedynczymi zbiornikami
naziemnymi o pojemności 2 700 dm3 każdy, na potrzeby budynków remiz OSP Nowe Łubki i
OSP Pilichówko”
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 6
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 9
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak NIE
4 Tadeusz Józef Fabianowicz NIE
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak NIE
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska NIE
9 Jacek Marciniak NIE
10 Ryszard Marciniak NIE
11 Jarosław Matuszewski NIE
12 Agata Bogumiła Pijankowska NIE
13 Adam Stasiak NIE
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Przyjęcie sprawozdania z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy
Wójcie Gminy Bulkowo w 2020r.
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Przyjęcie informacji dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.”
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za
2020r.
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Wyniki głosowań na XXVI Sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2021 r.

.

Temat głosowania Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 11
Głosujących 11
Głosów ZA 11
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak
4 Tadeusz Józef Fabianowicz
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK
Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 11
Głosujących 11
Głosów ZA 11
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak
4 Tadeusz Józef Fabianowicz
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 11
Głosujących 11
Głosów ZA 7
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 4
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski NIE
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak
4 Tadeusz Józef Fabianowicz
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski NIE
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski
12 Agata Bogumiła Pijankowska NIE
13 Adam Stasiak
14 Roman Dominik Sztendur NIE
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 130 w m. Nowe Łubki”
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 11
Głosujących 11
Głosów ZA 11
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak
4 Tadeusz Józef Fabianowicz
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo na 2021r.
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 11
Głosujących 11
Głosów ZA 11
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak
4 Tadeusz Józef Fabianowicz
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 11
Głosujących 11
Głosów ZA 11
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak
4 Tadeusz Józef Fabianowicz
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 11
Głosujących 11
Głosów ZA 11
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak
4 Tadeusz Józef Fabianowicz
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo za 2020r.”
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 11
Głosujących 11
Głosów ZA 11
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak
4 Tadeusz Józef Fabianowicz
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Przyjęcie sprawozdania za 2020r. w zakresie „Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 11
Głosujących 11
Głosów ZA 11
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak
4 Tadeusz Józef Fabianowicz
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Wyniki głosowań na XXV Sesji Rady Gminy w dniu 19.01.2021 r.

Temat głosowania Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021 r.
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Łąkowej w miejscowości Bulkowo-Kolonia”
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa studni głębinowej na działce o nr ewid. 48/1 w miejscowości Bulkowo – Kolonia, obrębie geodezyjnym 0003 Bulkowo Butary”
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczenia piwnicznego na archiwum zakładowe”
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/XXIII/20 Rady Gminy Bulkowo w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK

 

Temat głosowania Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 138/XXIII/20 Rady Gminy Bulkowo w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo”
Uprawnionych 15
Obecnych uprawnionych 15
Głosujących 15
Głosów ZA 15
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 0
Głosów PRZECIW 0
Głosy indywidualne
Nr Imię i Nazwisko Głos
1 Roman Boczkowski TAK
2 Andrzej Cytacki TAK
3 Justyna Dominiak TAK
4 Tadeusz Józef Fabianowicz TAK
5 Agata Grabarczyk TAK
6 Mieczysław Józwiak TAK
7 Andrzej Bogdan Krokowski TAK
8 Jolanta Ewa Leszczyńska TAK
9 Jacek Marciniak TAK
10 Ryszard Marciniak TAK
11 Jarosław Matuszewski TAK
12 Agata Bogumiła Pijankowska TAK
13 Adam Stasiak TAK
14 Roman Dominik Sztendur TAK
15 Tomasz Tybuś TAK


Wyniki głosowań na XXIV Sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020r.

Temat głosowania: Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r.

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2021 r.

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021 r.

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0

Głosy indywidualne:

Nr Nazwisko i Imię

Głos

1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK


Wyniki głosowań na XXIII Sesji Rady Gminy w dniu 17.12.2020r.

Temat głosowania: Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
Głosowanie jawne: TAK
1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
Głosowanie jawne: TAK

Głosy indywidualne:

Nr Nazwisko i Imię

Głos

1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
Głosowanie jawne: TAK

Głosy indywidualne:

Nr Nazwisko i Imię

Głos

1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
Głosowanie jawne: TAK

Głosy indywidualne:

Nr Nazwisko i Imię

Głos

1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
Głosowanie jawne: TAK

Głosy indywidualne:

Nr Nazwisko i Imię

Głos

1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
Głosowanie jawne: TAK

Głosy indywidualne:

Nr Nazwisko i Imię

Głos

1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bulkowo na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
Głosowanie jawne: TAK

Głosy indywidualne:

Nr Nazwisko i Imię

Głos

1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2021r.

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
Głosowanie jawne: TAK

Głosy indywidualne:

Nr Nazwisko i Imię

Głos

1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad ponoszenia kosztów przez Gminę Bulkowo za zużytą energię elektryczną

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 15
Obecnych uprawnionych: 15 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 15 Głosów PRZECIW: 0
Głosowanie jawne: TAK

Głosy indywidualne:

Nr Nazwisko i Imię

Głos

1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur

TAK

15 Tomasz Tybuś

TAK


Wyniki głosowań na XXII Sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2020r.

Temat głosowania: Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy

Typ wyniku: Większość zwykła

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 14
Obecnych uprawnionych: 14 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 14 Głosów PRZECIW: 0
1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur
15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego

Typ wyniku: Większość zwykła

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 14
Obecnych uprawnionych: 14 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 14 Głosów PRZECIW: 0
1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur
15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Głosowanie w sprawie przyjęcia maksymalnej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego

Typ wyniku: Większość zwykła

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 14
Obecnych uprawnionych: 14 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 14 Głosów PRZECIW: 0
1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur
15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Typ wyniku: Większość zwykła

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 14
Obecnych uprawnionych: 14 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 14 Głosów PRZECIW: 0
1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur
15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Głosowanie w sprawie utrzymania zwolnień w podatku od nieruchomości

Typ wyniku: Większość zwykła

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 14
Obecnych uprawnionych: 14 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 14 Głosów PRZECIW: 0
1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur
15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Typ wyniku: Większość zwykła

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 14
Obecnych uprawnionych: 14 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 14 Głosów PRZECIW: 0

Głosy indywidualne:

Nr Nazwisko i Imię

Głos

1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur
15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033

Typ wyniku: Większość zwykła

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 14
Obecnych uprawnionych: 14 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 14 Głosów PRZECIW: 0
1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur
15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r.

Typ wyniku: Większość zwykła

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 14
Obecnych uprawnionych: 14 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 14 Głosów PRZECIW: 0
1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur
15 Tomasz Tybuś

TAK

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa studni głębinowej na działce o nr ewid. 48/1 w miejscowości Bulkowo Kolonia, obrębie geodezyjnym 0003 Bulkowo Butary”

Typ wyniku: Większość zwykła

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 14
Obecnych uprawnionych: 14 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 14 Głosów PRZECIW: 0

Głosy indywidualne:

Nr Nazwisko i Imię

Głos

1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur
15 Tomasz Tybuś

TAK

 

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców z dnia 12.09.2020r. o niepoinformowanie mieszkańców o wszczętym i toczącym się postępowaniu w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 55/3 obręb Sochocino – Czyżewo, gmina Bulkowo”

Typ wyniku: Większość zwykła

Uprawnionych (skład): 15 Głosów ZA: 14
Obecnych uprawnionych: 14 Głosów WSTRZ: 0
Głosujących: 14 Głosów PRZECIW: 0

Głosy indywidualne:

Nr Nazwisko i Imię

Głos

1 Roman Boczkowski

TAK

2 Andrzej Cytacki

TAK

3 Justyna Dominiak

TAK

4 Tadeusz Józef Fabianowicz

TAK

5 Agata Grabarczyk

TAK

6 Mieczysław Józwiak

TAK

7 Andrzej Bogdan Krokowski

TAK

8 Jolanta Ewa Leszczyńska

TAK

9 Jacek Marciniak

TAK

10 Ryszard Marciniak

TAK

11 Jarosław Matuszewski

TAK

12 Agata Bogumiła Pijankowska

TAK

13 Adam Stasiak

TAK

14 Roman Dominik Sztendur
15 Tomasz Tybuś

TAK

 


Wyniki głosowań na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 15.09.2020r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na XX Sesji Rady Gminy w dniu 17.07.2020r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 19.06.2020r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 15.05.2020r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na XVII Sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2020r.

Za wyjątkiem głosowania nad projektem uchwały w sprawie funduszu sołeckiego wszystkie głosowania przeprowadzone na XVII sesji Rady Gminy Bulkowo zakończyły się wynikiem 14 za, przy 0 przeciw i 0 wstrz.:

„Za” głosowali Radni:

Roman Boczkowski

Andrzej Cytacki

Justyna Dominiak

Tadeusz Józef Fabianowicz

Agata Grabarczyk

Mieczysław Józwiak

Andrzej Bogdan Krokowski

Jolanta Ewa Leszczyńska

Jacek Marciniak

Ryszard Marciniak

Jarosław Matuszewski

Agata Bogumiła Pijankowska

Roman Dominik Sztendur

Tomasz Tybuś

 

– 13 Radnych głosowało za nieutworzeniem funduszu sołeckiego na 2021r. tj:

Roman Boczkowski

Andrzej Cytacki

Justyna Dominiak

Tadeusz Józef Fabianowicz

Agata Grabarczyk

Mieczysław Józwiak

Andrzej Bogdan Krokowski

Jolanta Ewa Leszczyńska

Jacek Marciniak

Ryszard Marciniak

Jarosław Matuszewski

Agata Bogumiła Pijankowska

Tomasz Tybuś

– przeciw nieutworzeniu funduszu sołeckiego na 2021r. głosował Radny Roman Sztendur.

 

 


Wyniki głosowań na XVI Sesji Rady Gminy w dniu 18.02.2020r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na XV Sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2020r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 24.01.2020r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na XIII Sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na XII Sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2019r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na XI Sesji Rady Gminy w dniu 29.10.2019r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na X Sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2019r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na IX Sesji Rady Gminy w dniu 29.08.2019r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na VIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.06.2019r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na VII Sesji Rady Gminy w dniu 11.06.2019r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na VI Sesji Rady Gminy w dniu 14.05.2019r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na V Sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2019r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na IV Sesji Rady Gminy w dniu 26.02.2019r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na III Sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na II Sesji Rady Gminy w dniu 04.12.2018r. dostępne TUTAJ

 

 


Wyniki głosowań na I Sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2018r.

 

Wszystkie głosowania przeprowadzone na I sesji Rady Gminy Bulkowo zakończyły się  wynikiem  15 za, przy 0 przeciw i 0 wstrz. :

„ Za” głosowali radni:

Roman Boczkowski

Andrzej Cytacki

Justyna Dominiak

Tadeusz Józef Fabianowicz

Agata Grabarczyk

Mieczysław Józwiak

Andrzej Bogdan Krokowski

Jolanta Ewa Leszczyńska

Jacek Marciniak

Ryszard Marciniak

Jarosław Matuszewski

Agata Bogumiła Pijankowska

Adam Stasiak

Roman Dominik Sztendur

Tomasz Tybuś