Aktualności


Aktualności Data publikacji 30 stycznia 2020

Informacja

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ GMINĘ BULKOWO W 2020 ROKU Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia   Orientacyjna wartość zamówienia czytaj dalej…

Powiadomienia SMS

Podtytuł tekstowy

Czytaj dalej