Realizacja zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 290410W w m. Sochocino-Praga” została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 167 554,01 zł. Gmina otrzymała również dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 311 172,72 zł. Wartość całego zadania wyniosła 478 725,73 zł.

tablica informacyjna dot. dofinansowania