Aktualności


1 LIPCA 2021 ZŁÓŻ DEKLARACJĘ

Data:
Kategoria: Aktualności

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl,
naciśnij -> złóż deklarację < – wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie uruchomione po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu albo nie posiadasz profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu?

Deklarację możesz złożyć osobiście we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie Gminy lub wysyłając listem.

Ulotka deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczgcych źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych