Aktualności


Informacja z ARiMR

Data:
Kategoria: Aktualności

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

 

 

Nowości w Portalu IRZplus

 

26 listopada 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdrożyła modyfikację Portalu IRZplus. Nowe możliwości aplikacji ułatwiają składanie zgłoszeń zwierzęcych.

 

Nowe funkcjonalności:

 • Spisy stanu stada
 • Raport kontrolny zbioru danych
 • Możliwość importu plików CSV w zgłoszeniach przemieszczeń zwierząt.

Hodowcy świń w prosty sposób mogą poinformować ARiMR o liczbie zwierząt oznakowanych
w swojej siedzibie stada, bez konieczności wizyty w Biurach Powiatowych lub wysyłania dokumentów pocztą.

Za pomocą pliku XML można składać zdarzenia następujących typów:

 • zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
 • zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
 • zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu
  uboju,
 • zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
 • zgłoszenie przemieszczenia bydła poprzez targ,
 • zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
 • zgłoszenie zmiany stanu stada świń,
 • zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
 • zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń.

Funkcjonalność ta pozwala tzw. dużym podmiotom, czyli rzeźniom, pośrednikom i zakładom utylizacji na bezpośredni import danych za pomocą Portalu IRZplus do systemu ARiMR, bez konieczności dostarczania do Biura Powiatowego ARiMR danych zapisanych na płytach CD.

Dodatkowo dotychczasowa funkcjonalność składania zgłoszeń przemieszczeń wielopozycyjnych
dla bydła, owiec albo kóz, została rozszerzona o możliwość zaimportowania listy zwierząt i siedzib stad z pliku CSV do formularza, co poprawia ergonomię korzystania z aplikacji.

Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR – zakładka IRZ

Portal IRZplus jest dostępny pod adresem:

https://irz.arimr.gov.pl/