Aktualności


2. Siema Bulko Bieg

Data:
Kategoria: Aktualności

Rozpoczęła się rejestracja na 2. Siema Bulko Bieg.

CELE IMPREZY:

 1. Wsparcie zbiórki pieniężnej w ramach 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 2. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych.
 3. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Bulkowa i okolic.

TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2024 roku.
 2. Start i meta biegu będzie na boisku sportowym w Bulkowie przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie.

TRASA I DYSTANS:

 1. Trasa obejmuje okrążenie szkolnego boiska oraz teren wokół stawu w Bulkowie.
 2. Bieg odbywa się w 4 kategoriach wiekowych:
 • Rocznik 2017 i młodsi – godzina. 13:00, dystans 60 metrów,
 • Rocznik 2013 – 2016 – godzina 13:05, dystans 250 metrów,
 • Rocznik 2009 – 2012 – godzina 13:15, dystans 700 metrów,
 • Rocznik 2008 i dorośli – godzina 13:30, dystans 3000 metrów.
 1. Marsz Nordic Walking kategoria OPEN – każdy zainteresowany – dystans 2000 metrów godzina 12:55.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i zobowiązany jest do jego bezwzględnego przestrzegania.
 2. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:
 • dokonali zgłoszenia za pomocą stosownego formularza dostępnego w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bulkowo, Urzędzie Gminy w Bulkowie pok. 24
 • dokonali pełnej płatności za udział w biegu,
 • otrzymali numer startowy.
 1. Każda osoba startująca w biegu uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami.
 2. Zgłoszenia do biegu możliwe są do 𝟭𝟮 𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙖 𝟮𝟬𝟮𝟰 roku w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bulkowo oraz do 𝟭𝟴 𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙖 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝙧. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie lub Urzędzie Gminy Bulkowo (pok. 24) poprzez:
 • dostarczenie zgłoszenia do wybranej szkoły, Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Lema w Bulkowie lub Urzędu Gminy Bulkowo (pok. 24) w w/w terminie.
 1. Ilość miejsc ograniczona – dostępnych jest 100 numerów startowych łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych.
 2. W przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe u organizatora w dniu startu biegów tj. 27 stycznia 2024 do 30 minut przed startem.

OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata wpisowa wynosi 20 zł zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych i stanowi ona zasilenie puszki sztabowej WOŚP. Opłaty należy dokonać w dniu zgłoszenia.
 2. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu biegu.
 3. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu lub nieukończenia biegu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Biegu WOŚP

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia

Plakat pt "2. SIema Bulko Bieg"