Aktualności


Uwaga

Data:
Kategoria: Aktualności

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku

ZAWIADAMIA

o wystąpieniu tymczasowego ograniczenia w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki w związku z inwestycją pn.:

„Modernizacja przepustu w km 4+949 nad Kanałem Dzierżanów” w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki” Przewidywany termin realizacji:

  1. Rozpoczęcie robót:  08 kwietnia 2019 rok
  2. Zakończenie robót:   30 czerwca 2019 rok

Utrudnienia w ruchu:

Całkowite zamknięcie dla ruchu drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki na odcinku od km 4+870 do km 5+050 na czas prowadzenia robót.

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu : 30 czerwca 2019 roku.

Wykonawca dokona wszelkich starań aby skrócić okres utrudnień w ruchu drogowych

i związanych z tym uciążliwości.

Proszę zachować szczególną ostrożność!!!

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku

mgr inż. Marcin Błaszczyk

Pobierz zawiadomienie