Aktualności


Komunikat

Data:
Kategoria: Aktualności

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018r. poz. 1030, 1490, 1669 ze zm. ), jak również w oparciu o uchwałę nr 26/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim, uprzejmie informuję, że na obszarze województwa mazowieckiego określono ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku niskomorfinowego w 2019r na 3,29 ha (gmina Sanniki), oraz konopi włóknistych, gdzie powierzchnię określono na 2087,29 ha – w tym w gminie Bulkowo 200,0 ha. W roku 2019 w województwie mazowieckim nie ustala się powierzchni upraw maku innego niż niskomorfinowy.

W związku z powyższym na terenie Gminy Bulkowo w 2019r. obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku.

Prosimy mieszkańców Gminy Bulkowo o przestrzeganie powyższych ustaleń.

Pobierz komunikat