Aktualności


Informacja o wyniku przetargu

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo, dnia  28 września 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu

 

  1. Data, miejsce i rodzaj przetargu:

– data przetargu   –  28.09.2020 r.,  godz. 10ºº ,

– miejsce przeprowadzenia przetargu   –  siedziba  Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.

– rodzaj przetargu  – pierwszy przetarg ustny nieograniczony.

 

  1. Przedmiot przetargu: niezabudowana nieruchomość gminna położona w obrębie Włóki, oznaczona nr ew. 145/1 o pow. 1,28 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku – VI Wydział KW, prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00085276/9.

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 71 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych ). Sprzedaż nieruchomości – zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

 

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

W wyznaczonym terminie, formie i wysokości nie wpłynęło wadium, co było warunkiem   przystąpienia do przetargu.