Aktualności


Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – ,,Granty PPGR”

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

trwa nabór wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – ,,Granty PPGR”.

Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego dla dzieci.

Ze wsparcia w ramach programu mogą, skorzystać tylko uczniowie (od „zerówki” szkolnej do ostatniej klasy „szkoły średniej”) spełniający wszystkie warunki zawarte w oświadczeniach zał. 7 lub zał. 8.

Uczeń musi zamieszkiwać gminę lub miejscowość, w której działało niegdyś PPGR. Niekoniecznie musi być to ta sama gmina, w której pracowali i mieszkali krewni w linii prostej ucznia tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.

O sprzęt  komputerowy mogą wnioskować tylko uczniowie, którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego.

Osoby uprawnione do wnioskowania o sprzęt komputerowy proszone są o złożenie oświadczeń do: SP w Blichowie, SP w Bulkowie, SP w Nowych Łubkach bądź UG Bulkowo (Biuro Podawcze) w terminie do 28.10.2021 r.

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Garstka nr tel. 24 265 20 13 wew. 17

Wioleta Pacholska nr tel. 24 265 20 13 wew. 25

Bliższe informacje:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zał. nr 7 – Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Zał. nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

plakat Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - ,,Granty PPGR”Pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy