Aktualności


POSTANOWIENIE

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo 26.01.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 7 lutego 2023r. (wtorek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Chlebowo.

Miejsce zebrania – remiza OSP w Blichowie

Godzina rozpoczęcia zebrania – 17.00

Przewodniczący zebrania – p. Roman Boczkowski

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 17.30.

Na zebraniu zostaną omówione sprawy związane z trwającymi pracami projektowymi dotyczącymi sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chlebowo (tj. wzdłuż drogi gminnej nr ewid. 22 na odcinku – od posesji numer 11 do numeru 30).

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk