Aktualności


Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w ZUS

Data:
Kategoria: Aktualności

Oddział ZUS w Płocku

 Jesteśmy pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami.

 Stwarzamy pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 W trakcie zatrudnienia oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • ruchomy czas pracy.

 Doświadczenie zawodowe w ZUS można zdobyć także jako:

 • praktykant (praktyki absolwenckie odpłatne lub nieodpłatne i praktyki zawodowe),
 • stażysta,

W trakcie trwania praktyk lub staży zapewniamy:

 • zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów naszej działalności,
 • wsparcie opiekunów merytorycznych,
 • świadczenie pieniężne, jeśli praktykant zakwalifikuje się na odpłatną praktykę absolwencką,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki lub stażu.
Forma aktywizacji zawodowej Kryteria Czas trwania
Praktyka absolwencka Absolwenci szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia maksymalnie 3 miesiące
Praktyka zawodowa Uczniowie szkół i słuchacze szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe oraz studenci uczelni wyższych zgodnie z umową o praktykę zawodową
Staż dla bezrobotnych Osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowane w Urzędzie Pracy od 3 do 12 miesięcy

Zachęcamy do składania aplikacji:

Aktualne ogłoszenia o pracę – ZUS

Ogłoszenia o praktykach – ZUS

 Osoby do kontaktu:

 1. Marzena Niewiadomska- Naczelnik Wydziału Kadrowo-Płacowego O/ZUS w Płocku,
  tel. 24-262-52-71 w. 2340, marzena.niewiadomska@zus.pl;
 2. Radosław Mustiwłło- Regionalny koordynator ds. dostępności O/ZUS w Płocku,
  tel. 24-262-52-71 w. 2113, radoslaw.mustwillo@zus.pl;