Aktualności


Ankieta dotycząca konsultacji społecznych prowadzonych w ramach opracowania dokumentu Strategii Elektromobilności Powiatu Płockiego

Data:
Kategoria: Aktualności

Ankieta ma na celu zebranie informacji na temat potrzeb społecznych w zakresie elektromobilności.

Im większa liczba odpowiedzi zwrotnych tym bardziej wiarygodne i użyteczne do potrzeb diagnozy zawartej w dokumencie.

Poniżej link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1r5MrpSh_DYzWCDrMowt5VbYaxuntgyf7VkS_nttrJbM/viewform?edit_requested=true